В дневния ред на следващото заседание на общинския съвет е внесено предложение за промяна на транспортната схема. Заради намаления пътнико-поток от общината предлагат по направлението Ботевград- Литаково-Краево-Рашково  курсът вместо до махала Белчово да се изпълнява до Литаково през зимния сезон – от 1 октомври до 31 март.
Вносителите предлагат курсът до Рашково в 12.15ч.  да се спре.
Градската линия в 10 часа се допълва с нови спирки, а в  курса на градската линия в 13.15ч. се допълва спирка „Кауфланд”.