Стойността е над 1 170 000 лева


Община Ботевград обяви обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдено маршрутно разписание. Общият пробег на поръчката е над 5 милиона километра, а стойността 1 172 954 лева, без ДДС.


Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции. Във всяка са включени линии по маршрута София - Ботевград в комбинация с линии до селата.


В първата обособена позиция са вътрешно градската линия, Ботевград - Правец, Ботевград - Трудовец и София - Ботевград и обратно с месечен пробег 3 780 км. Стойността на тази част от обществената поръчка е 307 000 лева.


Във втората обособена позиция са включени линиите по маршрутите от Ботевград до Врачеш, Новачене, Гурково, Боженица, Липница и Елов дол. Освен това и линии по маршрута София -Ботевград и обратно с месечен пробег от 18 900 км. Стойността на обособената позиция е 505 000 лева.


Третата обособена позиция са линиите Ботевград - Зелин, до Литаково, Краево, Рашково и 15 120 км месечен пробег по линията София - Ботевград и обратно. Стойността на третата обособена позиция е 360 000 лева.


Кандидат-превозвачите трябва да разполагат с различен брой автобуси за отделните обособени части. За първата - минимум осем автобуса, като 5 са основни и три резервни; за втората - 10 автобуса; за третата - 6.


Офертите се подават до 17:30 часа на 13 юли и ще бъдат отворени на 14 юли, става ясно от обявлението.


Класираните на първо място ще подпишат договор с община Ботевград за срок от 60 месеца.