От 13.12. 2017 год. започват годишните срещи на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов с граждани от населените места в общината, напомнят от общинската администрация.  


Освен общинското ръководство, в срещите ще участват експерти от общинската администрация, управители на общински търговски дружества „ВиК Бебреш” и „Балкангаз 2000”, ОП БКС, както и кметовете на съответните села. 


По време на срещите ще бъде представен отчет за извършените дейности през изминалата 2017 год. и ще бъде съобщено какво предстои да се направи в конкретното населено място през идната 2018 год. Обсъдени ще бъдат и предложения на населението. Присъстващите могат да задават своите въпроси към кмета и придружаващите го служители. 


Срещите са отворени за всички граждани. Те ще се проведат по график, който публикуваме под текста. Единствената промяна е в началния час на срещата с жители на Ботевград. Тя няма да се проведе от 18 часа, както първоначално бе обявено, а от 18.30 часа. Мястото е същото – малък салон на НЧ „Христо Ботев 1884”. 


Ето и целия график на срещите: 


13 декмеври от 17.30 часа във Врачеш – пенсионерски клуб; 14 декември от 17.30 часа в Трудовец – пенсионерски клуб; 15 декември от 17.30 часа в Скравена – пенсионерски клуб; 18 декември от 10 часа в Рашково, от 12 часа в Краево и от 17.30 часа в Литаково /в пенсионерските клубове/; 19 декември от 10 часа Радотина, от 12 часа в Гурково и от 17.30 часа в Новачене /пенсионерски клубове/; 20 от 18.30 часа в Ботевград /малък сало на НЧ „Христо Ботев 1884”; 21 декември от 9.30 часа в Липница, от 11 часа в Елов дол и от 12.30 часа в Боженица /пенсионерски клубове/.