Със свое решение от миналата седмица Правителството на Република България прехвърли на община Ботевград собствеността върху терен с едноетажна сграда към него. Имотът бе притежание на МВР. Намира се зад бившия ДАП. От години не се използва по предназначение. Общината предприе в средата на годината стъпки за придобиването му по безвъзмезден начин.


„Той ще бъде използван за изграждането на временен приют за безстопанствени животни в изпълнение на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.“ – се казва в решението на Министерски съвет. 


Имотът е с площ от 6 257 кв.м. В него е построена едноетажна сграда от 461 кв.м.