Ремонтът на околоблоковото пространство на многофамилна жилищна сграда на ул. „Извор“ №2 в Ботевград приключи в края на месец септември. Целта на проекта бе благоустрояване и обособяване на паркоместа за живущите в жилищната кооперация.


Ремонтът е извършен от „Г.Гетов“ ЕООД. Положени са над 1 800 кв.м асфалт, изградена е система за отвеждане на дъждовните води, както и тротоари, оформени са тревни площи.


Дейностите по проекта са включени в списъка на текущите ремонти на общинска инфраструктура за 2022 г.