Тази вечер кметът Иван Гавалюгов се срещна с жители на село Трудовец. Пред тях той отчете свършената работа в населеното място през настоящата година, като конкретизира обектите и съобщи вложените средства за тяхното изпълнение. 


Иван Гавалюгов започна с най-наболелия проблем не само за Трудовец, а за всяко населено място – водоснабдяването. Той съобщи на трудовчани, че общината е изготвила проект за цялостна подмяна на водопровода в селото и ще търсят възможности за неговото финансиране.  Кметът подчерта, че наличието на проект е задължително условие за осигуряване на средства. Той уведоми присъстващите, че Врачеш и Трудовец са двете населени в нашата община, които няма да получат европейски средства за подмяна на водопровод, тъй като не отговарят на изискванията за определен брой жители.


През 2017 год. в Трудовец са изпълнени следните обекти със средства на общината: текущ ремонт на асфалтово покритие – общо 625 кв.м изкърпени дупки за сумата от 9 000 лева; ремонт на здравната служба – 30 000 лв.; ремонт на кухненски блок на детска градина “Здравец“ – 92 500 лева /ремонтът ще приключи в края на следващата седмица, забавянето е по вина на изпълнителя на проекта/; текущ ремонт на водопровода по ул. “Васил Цоцов“ – 15 000 лв.; подмяна на водопровод и канализация по ул. “Бистрица“ – 75 м за 45 000 лв.; ремонт на канализацията по ул. “Христо Ботев“ – 68 метра за 9000 лева; частичен ремонт на покрива на детска градина “Детелина“ – 1 500 лева; подмяна на водопровод по улиците “Ал. Стамболийски“ – 250 м за 10 000 лв.; изграждане на авариен водопровод за вилна зона “Лозята“ – 1110 м за 50 000 лв. /Вилната зона вече изцяло се захранва с вода от водохващанията на Поп Нако. Общината е закупила частния имот, в който се намира сондажът, от който се захранва част от вилната зона/; изграждане на водопровод с дължина 320 м до футболното игрище с площ от 6 декара, което бе  закупено от общината за 60 000 лева и предоставено на спортен клуб “Ракитин“ - Трудовец ; ремонт на трошенокаменна настилка с фрезован асфалт по улиците “Манастирица“ и “Огоста“ – 44 куб.м за 4000 лв.; монтиране на два броя светещи знаци; запълване на дупки по иновативен метод /печматик/ – 10 800 лева; доставка и монтаж на детски съоръжения в двора на детската градина – 6 000 лева; закупуване на оборудване  за училището за сумата от 7000 лева.  


Общият размер на вложени средства в село Трудовец възлиза на 443 300 лева, обобщи кметът на Ботевград.


Иван Гавалюгов уведоми присъстващите, че има одобрен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детската градина на селото. Издадено е разрешение за строеж и предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител.


Вече е избрана фирма, която ще проектира подмяната на водопровода във в.з. Лозята. Проектът ще бъде изготвен през следващите два-три месеца. Поради сериозен интерес на живеещи във вилната зона, през 2018 год. там ще започне изграждане на газоразпределителна мрежа. Това съобщи още кметът Гавалюгов. Той информира хората какво се предвижда в селото през идната година, като уточни, че това не е окончателен вариант. Иван Гавалюгов подчерта, че програмата е работна и е съставена на база на предложения на кмета на селото Веселин Драганов: изкърпване на улици, но предстои те да бъдат уточнени, предвидените средства са в размер на 25 000 лв.; текущ ремонт на трошенокаменна настилка и асфалтово покритие във вилна зона “Лозята“ – 70 000 лева; текущ ремонт и асфалтиране на ул. “Бистрица“ – 500 кв.м и улица “Манастирица“ – 1000 кв.м – след подменен водопровод и доизграждане на канализация – 28 000 лв.; текущ ремонт на покрива на читалището – 5000 лв., но сумата ще бъде актуализирана; текущ ремонт на водопровод и канализация по ул. “Урвич“ – 120 м, и изграждане на обслужваща сграда на футболното игрище – 70 000 лв.; почистване коритата на реките Черниш и Бистрица – 40 000 лв.; текущ ремонт и изграждане на канализация по ул. “Огоста“ – 40 000 лв.; текущ ремонт и асфалтиране на ул. “Отец Паисий“ – 1000 кв.м за 16 000 лв.; текущ ремонт на водопровод на ул. “Никола Иванов“ – 350 м, и ул. “Спортна среща“ – 180 м – 70 000 лв.; текущ ремонт на водопровод по ул. “Бързашка“ – 100 м – 15 000 лв.; текущ ремонт на водопровод по ул. “Хаджи Димитър“ – 330 м за 40 000 лв.; текущ ремонт на канализация по ул. “Ивайло“ – 470 м, и подмяна на водопровод – 280 м, за общо 90 000 лева.


Общо предвидените средства за Трудовец за следващата година възлизат на 509 000 лева, но кметът отново подчерта, че това е проект, който може да претърпи изменение. 


По въпроса за изграждане на велоалея между Трудовец и Ботевград, кметът разясни, че проектираното е възложено и ще приключи през 2018 г. Освен това трябва да бъде изпълнена процедура по прехвърляне на имот – самата велоалея, който е публична държавна собственост да стане общинска.


Думата бе дадена на хората да зададат своите въпроси към общинското ръководство. Питанията се отнасяха до съществуващи водопроводни аварии, налягането и качеството на питейната вода, бездомните кучета.


Конкретно предложение направи кметът Веселин Драганов. Според него светофарна уредба е крайно наложителна на пресечката на ул. “Панчовска“ и бул. “Цар Освободител“. “Трябва да помислим по този въпрос, докато не е станал някой инцидент“, каза той. 


По време на срещата стана ясно, че тази неделя ще бъде официално открито обновеното със средства на общината футболно игрище до църквата в Трудовец.