На среща с жители на Ботевград, която се проведе вчера, кметът Иван Гавалюгов представи в синтезиран вид информация за изпълнените обекти и дейности през 2017 год. на територията на града, както и вложените средства за тяхната реализация – около 1 700 000 лева, разпределени за:


-Ремонт на тротоари с цел осигуряване на достъпна градска среда за хора с увреждания /по бул. “Цар Освободител“ , пресечката на улиците “Свобода“ и “Акад. Стоян Романски“ и други/ – 3000 лв.;


-Текущ ремонт на покрива на ОП “Обредни дейности“ /над Клуба на пенсионерите/ - 1000 лв.;


-Текущ ремонт на покривите на детски заведения в Ботевград – 6000 лв.;


-Ремонт на трошенокаменни настилки по улици във вилна зона Зелин  - 15 000 лв.;


-Текущ ремонт на асфалтобетонови настилки във вилна зона Зелин – 21 600 лв.;


-Текущ ремонт на асфалтово покритие в Ботевград – 30 000 лв.; 


-Текущ ремонт на светофарни уредби – осигуряване на сигнализация, според изисквания, за хора в неравностойно положение – 5000 лв.;


-Ремонт на ул. “Люлин“ /полагане на тротоар/ в участъка от ул. “Балканска“ до ул. “Стара планина“ – 19 000 лв.;


-Основен ремонт на баскетболните площадки при спортна зала “Георги Христов“ - 32 000 лв.;


-Ремонт на градския парк – изпълнение на първи етап – за обекта са предвидени – 584 000 лв. от средствата за капиталови разходи на община Ботевград, ремонтните работи ще продължат и през следващата година;


-Ремонт на покрива на ОУ “Васил Левски“ – 40 000 лв.;


-Ремонт на санитарните помещения и на четири класни стаи същото училище – 24 000 лв.;


-Ремонт на покрива на болницата – 38 000 лв.;


-Проектиране и реконструкция на трибуни в спортна зала “Георги Христов“ – 70 000 лв.; 


-Проектиране и изграждане на улица до “Кауфланд“ – 125 000 лв.


-Изграждане на паркинг с 42 паркоместа до поликлиниката – 102 000 лв.; 


-Ремонт на общи части, тоалетни и отоплителна система в сградата на доболничната помощ по проект “Красива България“ – общо вложените средства 289 000 лв., от които 189 000 лв. са от собствени приходи на общината, подменена е изцяло електрическата инсталация в сградата – 39 700 лв.


-Ремонт на физкултурния салон в ОУ “Кирил и Методий“ – подмяна на пода – 22 000 лв.;


-Основен ремонт на оградата на ОУ Н. Й. Вапцаров“ /начален етап/ - 42 000 лв.;


-Основен ремонт на покрива на административната сграда в гробищния парк – 15 000 лв.;


-Изграждане на подпорна стена във връзка с насипването на терена между Бизнес центъра и ДСК – 4000 лв./облагородяване на мястото ще продължи/;


-Ремонт на ограда на ДГ “Славейче“ – 13 000 лв.;


-Ремонт на физкултурния салон и дворно пространство на детска градина “Кокиче“ – 3000 лв.;


-Ремонтни дейности в Дневния център за деца и младежи с увреждания, които се намира в ОУ “Васил Левски“ – 2 500 лв.;


-Текущ ремонт в детска градина “Слънце“  подмяна на врати и осветление – 3500 лв.;


-Изграждане на градина за игри и отдих в междублоково пространство на ул. Преслав“, имотът е с площ от 5 декара – 25 600 лв. Обектът все още не е завършен, в момента там са изградени алеи, осветление, монтирани са пейки, маса за игра на тенис, предстои подходящо озеленяване на терена и монтиране на камери за видеонаблюдение;


-Други текущи ремонти, извършени от ОП БКС – 50 000 лв.


Единственият неизпълнен ремонт от Програмата за капиталови разходи на общината, е на операционната зала в МБАЛ. Общината е прекратила договора с фирмата-изпълнител, а тя, от своя страна, е върнала авансовите средства на общината. Предстои сключване на договор с друга фирма за реализиране на ремонта. 


488 650 лева е осигурила общината за социални дейности през настоящата година. Те са разпределени по следния начин: великденски помощи за пенсионерите с най-ниските пенсии – 5 250 лв.; средства за пенсионерски клубове – 3 040 лв.; финансова помощ за майки – 85 250 лв.; средства за ветерани от войната – 5100 лв.; за профилактични прегледи на възрастни хора – 3 010 лв.; 350 000 лева за покриване на таксите за детски градини – на 100% за децата на 5- и 6-годишна възраст, и на 50% за децата на 2- и 4-годишните; осигуряване на безплатен летен отдих на 170 ученици – 35 000 лв.; за дейност на Съюза на инвалидите в Ботевград – 2000 лв.


318 228 лева са изразходвани за културни дейности от календара на общината. От тях 231 000 лв. са за издръжка на общинския духов оркестър. 


235 000 лева са инвестициите на общината за закупуване на медицинска апаратура, като основния разход е за закупуване на 8 броя  хемодиализни апарати – 191 712 лв. Отделно общината отпусна 30 000 лева за ремонт на отделението по хемодиализа. Той се извършва и към настоящия момент. 


През настоящата година бяха отделени и значителни средства от собствени приходи на общината за обезпечаване на ОП БКС с необходимата техника, отчете още кметът Гавалюгов.


Над 346 000 лева са осигурени за общинското търговско дружество “ВиК Бебреш“ за извършване на различни ремонти по водоснабдителната и канализационна мрежа в цялата община.


За подпомагане дейността на спортните клубове общината е заделила 500 000 лв., като от тях мъжкия баскетболен отбор са разходвани 300 000 лева. Останалите средства за разпределени между другите спортни клубове на територията на общината. Те не заплащат за ползване на общинските спортни бази, чиято издръжка е в размер на около 400 000 лева, съобщи кметът Гавалюгов. 


В хода на срещата кметът се обърна към гражданите - да си плащат данъците. “Трябва все повече от тях да осъзнават, че, плащайки си данъците, тези средства отпиват за подобряване на жизнената среда в населеното място, където живеят“, заяви Иван Гавалюгов. По негови думи, има места в общината със срамно ниска събираемост, но и в града, въпреки че има ръст на събираемостта, то тя не е на достатъчно ниво.


От страна на малцината присъстващи граждани постъпиха въпроси, мнения и препоръки. Общото в мненията на изказалите се бе, че “за първи път в община Ботевград се работи за хората, както и че “общинското ръководство управлява честно и почетено“.


Зададените въпроси се отнасяха до водоснабдяването, честото обгазяване на града от местна производствена фирма, санирането и други.


Към общинското ръководство бяха отправени и пожелания – да отчете още по-добри резултати в края на следващата година.