ОбС гласува да бъде утвърдена схема за монтиране на камери за видеонаблюдение в Ботевград, селата и вилна зона Зелин


Ще продължи монтирането на камери за видеонаблюдение в населените места в община Ботевград. Общинският съвет подкрепи предложението на общината да бъде изготвена и одобрена схема от главния архитект за монтиране на 70 камери в населените места /по две в селата/ на територията на общината. Прието бе предложението на Любомир Лилов да бъдат изготвени и одобрени схеми и за селата Липница, Елов дол и Боженица, които не бяха включени в докладната до местния парламент. Причината е, по думи на кмета Иван Гавалюгов, че все още не е осигурена свързаност, така че да могат да се пренесат данните до центъра  за видеонаблюдение.


Общинският съвет подкрепи и предложението на Дамян Маринов за предвиждане на средства в бюджета за следващата година за надграждане на системата за видеонаблюдение в общината с още камери. “Не трябва да улесняваме престъпниците, а да ги затрудняваме. Монтирането на камери, в това число и в малките населени места, е голяма крачка към намаляване на престъпността и защита на гражданите“, подчерта той. 


В хода на обсъждането на докладната Георги Георгиев заяви, че ще гласува “въздържал се“. Според  него, от постояването на камери няма да има ефект. Той каза още, че това е “излишен разход“, който “няма да спре айдуците“. 


“Практиката в световен мащаб е масово изграждане на системи за видеонаблюдение. Така се увеличават зоните, които са под видеоконтрол, и автоматична се ограничава периметърът на действие на престъпниците, отговори кметът Гавалюгов и приведе примери за разкрити престъпления, благодарение на монтираните камери в Ботевград.


Последваха  и други изказвания в подкрепа на предложението на общината. Тихомир Найденов обърна внимание, че наскоро е излязла информация, според която 3 500 камери, монтирани в София, са свързани с изградената там система за видеонаблюдение и с полицията, като тенденцията е тази система да се разширява. 


Дамян Маринов спомена статистика, според която 40 на сто е ефективността от поставяне на камери. “В столицата в автобусите има монтирани камери, а ние не можем да сложим по селата“, допълни той. 


“Аз оправдавам да се сложат камери, не за друго, а за това че хората стават по-спокойни. В малките села ще има ефект именно заради това“, заяви Йордан Йорданов.


Филип Филипов предложи така представената схема да бъде гласувана. “Във всички държави, които се борят с някаква престъпност, залагат на системи за видеонаблюдение. Благодарение на камерите залавят атентатори. Така например в Лондон са монтирани 3 милиона камери. Във всеки двуетажен автобус има по пет камери“, сподели съветникът. 


Кметските наместници, които присъстваха на заседанието, също се изказаха в подкрепа да бъдат монтирани камери в малките населени места. 


Повече от половин час продължи обсъждането на тази точка от дневния ред. В крайна сметка всички присъстващи 23-ма съветници гласуваха “за“, включително и Георги Георгиев, който при обсъждането обяви, че ще се въздържи.