Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Ботевград уведомява своите клиенти, че приключи годишното облагане на недвижимите имоти и МПС за 2018 г. От днес вече е възможно заплащането на дължимите за 2018 г. данък сгради, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, туристически данък, такса за притежание на куче. Всички заплатили своите данъци в пълен размер до 30 април 2018 г. ползват регламентираните в ЗМДТ отстъпки. Отстъпката за такса битови отпадъци се ползва съгласно условията и реда , предвидени в Решение на Общински съвет Ботевград №327/30.11.2017 година.