С докладна записка от кмета на община Ботевград № вх.№0802-17 от 13.02.2018 г. в Общински съвет - Ботевград  е представена за утвърждаване Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2018/2019 година. 


С Решение № 29 от 22.02.2018 г. Общински съвет - Ботевград не приема предложената от вносителя докладна записка, като с втора точка от Решението създава работна група, която да изготви  Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2018/2019 година в срок до 13.03.2018 година.


Първото заседание на работната група ще се състои на 01.03.2018 г. от 18.00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев“ - Ботевград, и ще бъде открито за заинтересовани граждани.


На заседанието са поканени представители на РУО - София регион и Областна администрация - София област.