От днес – 15 април, до 17 май родителите могат да подават заявления в избраното от тях училище за участие в първо класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населено място. 


Резултатите от първото класиране ще станат ясни на 3 юни, а записването на приетите е от 4 до 7 юни 2019 год. На 10 юни ще бъдат обявени местата за второ класиране, а заявленията за участие в него се подават от 11 до 14 юни 2019 год. Записването на учениците след второ класиране е от 17 до 19 юни 2019 год. Попълването на свободните места за първокласниците е в периода 20 юни – 13 септември 2019 год. 


Сроковете са посочени в Приложение 1 към Системата за прием на ученици в първи клас  в общинските училища на територията на Ботевград  за учебната 2019/2020 год. Тя е утвърдена с решение на Общинския съвет. 


Задължителен водещ критерий е постоянния/настоящ адрес на детето в прилежания район на училището, който не е променян през последните три години преди подаване на заявлението. 


С останалите критерии за прием може да се запознаете тук:http://botevgrad.bg/data/news/files/1552054447.pdf?%D0%B0=46


На задължителен прием в първи клас през новата учебна година подлежат 320 деца от община Ботевград.