Общо 54 на брой се децата, подлежащи за прием в първи клас, чиито родители са подали заявления за записване в ОУ „Н. Й. Вапцаров” и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, но не са приети на първо класиране в съответните учебни заведения. Това стана ясно на срещата вчера, която общинското ръководство проведе с родителите на тези деца. Повечето от тях живеят в прилежащия район на ОУ „Васил Левски”, но родителите им не желаят те да учат в това училище.

Всъщност срещата бе инициирана, за да бъде разяснено на родителите какви са процедурите за промяна на план-приема за първи клас за новата учебна година, който е утвърден от директорите на училищата и одобрен от Регионалното управление по образование. Отговор на този въпрос трябваше да дадат експерти от образователната структура. Такива обаче не присъстваха. По думи на кмета Иван Гавалюгов, от РУО – София регион са изпратили писмо до общината, че техни представители няма да дойдат на срещата поради голяма служебна натовареност.

„Промяната на план-приема става по искане на директора на училището и никой друг, т.е. министърът и началникът на Регионално управление по образование не могат по-собствена инициатива да променят пран-приема. Искането трябва да бъде достатъчно добре мотивирано. В случая за увеличаване на броя на паралелките, трябва да е доказано наличието на материална база, която може да поеме съответния брой ученици, и наличието на учители за допълнителните паралелки”, обясни кметът.

Иван Гавалюгов уведоми присъстващите, сред които бяха и директорите на трите основни училища в Ботевград, че непосредствено преди срещата е разговарял с министъра на образованието Красимир Вълчев, който го е уверил, че Министерството има готовност да разреши разкриването на нови паралелки за първи клас в ОУ „Н. Й. Вапцаров”, стига местната общественост и директорът на училището да поискат това.

„Не може без желание и инициатива от страна на  директора на съответното училище, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление по образование да разпоредят разкриването на допълнителен брой паралелки за първи клас, над утвърдения план-прием, подчерта кметът. – Това е най-лесното решение на проблема, но ние всъщност не го решаваме, а отлагаме неговото решение. Разбирам Ви като родителите, Вие принципно сте съгласни, че не трябва да има сегрегация, подкрепяте интеграцията, но ако може "да не е с нашите деца". Това беше мнение и на родителите миналата година, това е и Вашето, вероятно ще бъде и на родителите след Вас”, допълни кметът Гавалюгов. Той припомни  какъв ангажимент поема Община Ботевград, ако родителите все пак решат да запишат децата си в ОУ „Васил Левски”: В сградата на началния етап на училището да се обучават само учениците в първи клас, като те няма да имат пряк контакт с децата от по-горните класове.

Една от майките, която се представи като говорител на родителите, които не са съгласни децата им да учат в ОУ „Васил Левски”, бе категорична, че те не желаят децата им „да стават част от този експеримент”. Затова са направили подписка.  

Според директора на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Петя Кочкова, в действащите законови разпоредби в сферата на образованието няма член или алинея, в които ясно да е разписана процедурата за увеличаване броя на паралелките за първи клас. Тя заяви, че с разкриването на четири паралелки за учебната 2018/2019 год. е изпълнила общинската препоръка от предходната година. „Тогава аз не се подчиних. Реших тази година да се съобразя с общинската политика, тъй като, наистина, учителите, които завършват четвърти клас, са на пенсионна възраст, и имам притеснения с материалната база”, обясни Петя Кочкова и продължи: „Това че са решили родителите да си търсят правата, мисля че е съвсем нормално в едно общество, в което всеки търси различни начини за решаване на проблема. Не е логично, след като съм издала заповед за четири паралелки, сама да си искам увеличаване на паралелките. Откъде да съм сигурна, че тези родители го искат? Те подават и в другото училище. Аз съм обявила, че разкривам четири паралелки, а от тук насетне трябва те да решат точно какво искат. Решили са да търсят други начини. Срещнали са се с г-н Тинчев. Той е реагирал твърдо бързо. Снощи се прибрах и днес имах обаждане, че във връзка с техните сигнали, трябва да отида в РУО, за да получа заповед за разрешение на още две паралелки.”

Кметът Иван Гавалюгов припомни на Кочкова, че миналата година от страна на общината е имало препоръка за броя на паралелките в първи клас, но тази година е отпаднала. „Факт е, че и на заседание на работната група, която имаше за задача да предложи Системата за прием на първокласници, и на заседанието на Общинския съвет казах, че ще разкриете шест паралелки, имах нещо такова предвид. Вижте, нека неспекулираме с този проблем. Явно не сме узрели за времето, в което ще се получи балансиран прием. Или пък може би трябва де се разшири материалната база на училище „Вапцаров”, което  автоматично означава закриване на училище „Левски”. Дали ще е чрез сливане, или чрез изчезване на едно училище и вливане на всички деца в оставащото такова, в случая в училище „Вапцаров”, но процесът по някакъв начин ще се случи. Няколко са вариантите: Единият е това, което се предлага – балансирано разпределение и райониране, което държавата го изисква; Вторият е сливане; Третият е разширяване на базата на училище „Вапцаров”. Може базата на изчезващото училище „Васил Левски” да бъде прехвърлена на училище „Вапцаров”. Може би няма толкова голямо значение как ще се казва училището. От историческа гледна точка е жалко да изчезне което и да училище. Ако питате учениците на училище „Левски”, сигурно не искат да се закрива това училище. Аз пък съм възпитаник на училище „Вапцаров” и не искам то да бъде закрито. Нямаме желание да закриваме нито едно училище, обаче има някои процеси, които са се породили през времето, нещата са динамични, не са както са били преди 10, 15 или 30 години. Ние трябва по някакъв начин да реагираме”, каза още кметът Гавалюгов.

Директорът на ОУ „Васил Левски” – Евгения Иванова, също взе отношение по темата. „Лично аз и колегите сме удовлетворени от това решение. Защото ние много пъти сме дискутирали: Защо са ни такива родители, които не искат децата им да учат в училище „Левски”. Значи ние да сме сърцати, да даваме всичко от себе си, а те да ни гледат накриво. Тази година можеше да се случат нещата, те рано или късно ще се случат. Тези 54 деца, които не са от етноса, бяха разпределени в четири паралелки, щяха да останат по 6-7 деца от етноса във всяка паралелка. Ако бяхте дошли в училище, когато организирахме „отворени врати”, щеше да Ви стане ясно, че паралелките няма да бъдат свръх, а с по 21 – 22 деца, което е важно в начален етап. Имаме интересни извънкласни форми, които се водят от специалисти, въпреки че това тежи на бюджета на училището, както тежи, че вече втора година начален и прогимназиален етап учат разделени. Разделили сме ги, защото така дисциплината е по-добра.  В училище „Левски” няма напрежение. Тази година училище „Левски” показа, че се работи с децата”, обясни Евгения Иванова. Тя съобщи, че намаляват децата, които не са посещавали подготвителна група.

„Ако миналата година те са били 10, тази година са 2, благодарение на усилията на общината. Така че нямаше да има никакво напрежение, щяхте да останете доволни, но нека не се измества фокусът върху това, че трябва да се напълни училище „Левски”. Ние имаме деца, издържаме се с тези пари, има и за доплащане на учителите, когато решат да направят нещо повече. Фокусът трябва да бъде върху друго – тези деца минават покрай Вашите къщи, те дори да неучат заедно от първи до осми клас, ще моминстват заедно, ще ергенуват заедно, ще работят заедно и т.н. Така че ако ние полагахме усилия да подкрепим кмета в това негово начинание, позитивно за града, то е именно за това, а не да дойдат ученици в училище „Левски”, каквито и да са, особено пък на родители, които не желаят. Израствайки заедно, може би агресията между двата етноса ще е по-малка”, добави Евгения Иванова. Тя съобщи, че към момента в ОУ „Васил Левски” са се записали 17 деца от ромския етнос и две българчета – деца на педагози, които не са част от педагогическия екип на училището.

И други учители, работили и в двете училища, се изказаха, че приветстват инициативата на общината да разреши този дълго наслагван във времето проблем.

По време на срещата родители споделиха казус, които пряко ги засягат. В случая става дума за деца на 6-годишна възраст, преминали две подготвителни групи, получили удостоверение, с което могат да бъдат записани в първи клас, същите живеят в прилежащия район към ОУ „Н. Й. Вапцаров”, но не се класирани. Петя Кочкова обясни: „Ние сме длъжни да запишем родените през 2011 год., тъй като те подлежат на задължително обучение по законите на Републиката. Шестгодишните могат по желание на родителите и ако има свободни места, но тъй като те искат във „Вапцаров”, там, където така или иначе, местата ги няма. Иначе могат във всяко друго училище в общината.”. 

По думи на Кочкова, в детските градини записват 4-годишните деца в първа подготвителна група, а би трябвало 5-годишните да са в първа и 6-годишните – във втора.

На финала на срещата кметът подкани родителите да споделят как те виждат решението на проблема със сегрегацията в ОУ „Васил Левски”. Една от майките предложи децата от групите в детските градини в района на училището да се обучават заедно и в първи клас, т.е. всички деца от една група да бъдат записани в първи клас в ОУ „Васил Левски”. Иван Гавалюгов отговори, че практически това е невъзможно, тъй като излиза, че по този начин общината задължава родителите.
Според друга майка проблемът ще бъде разрешен, ако се пристъпи към обединяване на учениците от начален етап в „Левски” и „Вапцаров”. „Ето, вчера по медиите Ботевград беше асоцииран с Дивизия Запад, за което никой от нас тук няма вина. Днес децата ни ще бъдат разделени в училище, но утре те ще са заедно при ротондата например. И каква  е гаранцията, че там моето или друго дете няма да бъдат набити? Защото тези деца ние ги поставяме в ъгъла, да стоят отделени”, каза тя. 

Преди да бъдат направени тези предложения, Петя Кочкова се отправи към изхода на малкия салон на читалището. Тогава кметът Гавалюгов отново я попита дали ще направи мотивирано искане за разкриване на две паралелки над утвърдения план-прием  /четири паралелки/ за първи клас в повереното й училище. Тя отговори, че ще разговаря с работодателя си.