Още в началото на обсъждането на докладната с предложение за освобождаване на управителя на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев, кметът подчерта, че това е най-важната докладна, включена в дневния ред на днешното редовно заседание на ОбС. Той обясни, че предложението му е продиктувано от две основни причини – задълженията на болницата продължават да нарастват, а и кадровият проблем стои нерешен. 


Един от съществените въпроси, който съветници зададоха, бе дали освобождаването на управителя в този момент ще се отрази негативно върху подписването на договора на местната болница със Здравната каса. От изказванията на предложения за временно изпълняващ длъжността управител на болницата д-р Пламен Китанов и на настоящия управител д-р Красимир Кушев стана ясно, че договорът ще бъде подписан в средата на май, което означава, че има достатъчно време за подготовка на необходимите документи.


По време на обсъждането съветници изразиха мнение, че финансовите показатели на болницата са влошени, което означава, че предприемането на мерки е наложително. Спасен Ценов допълни, че и бизнес планът на лечебното заведние за тази година не е изпълнен, поради което и той ще подкрепи предложението на смяна на управителя. 


Със 17 гласа “за“ и 11 “въздържал се“ Общинският съвет подкрепи предложението д-р Кушев да бъде освободен като управител на местното лечебно заведение, считано от 30 март 2018 год. Със същия брой гласове местният парламент реши д-р Пламен Китанов да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността управител на МБАЛ до провеждане на конкурс. 


Пред съветниците д-р Китанов обясни, че в продължение на 10 години е бил управител и прокурист на общинската болница в Своге, но с това не се изчерпва неговият професионален опит. Бил е заместник директор на Спешна помощ – София област, в момента е съветник в Комисията по здравеопазване в Народното събрание , преподавател е в Нов български университет.


Преди обсъждане на точката за смяна на управителя на МБАЛ Ботевград,  на гласуване бе подложен годишният финансов отчет на лечебното заведение за миналата година. Общинският съвет не прие отчета. “За“ гласуваха 12 съветници, а 16 се въздържаха. По време на дебата по отчета, общинският съветник Тихомир Найденов поиска управителят на болницата да изясни влошено ли е финансовото състояние на болницата, или не, като преди това уточни, че задава този въпрос, тъй като отчетът на дружеството показва едно, а в писмо до ОбС д-р Красимир Кушев твърди съвсем друго. Д-р Кушев потвърди, че МБАЛ има загуби, което всъщност е отразено в годишния финансов отчет на дружеството.  


Какво показва отчетът - може да видите тук: http://botevgrad.com/news/72688/MBAL-e-sas-zaguba-za-2017-ta-godina-sochi-godishniyat-finansov-otchet-na-drujestvoto/