В срещата Балкан – Академик Бултекс 99 от 22 кръг на първенството, бе установено формално нарушение на Правилника – при оставащи пет минути до края  на мача щабът на Балкан пусна петима чужденци на полето, което не е позволено.

Съгласно официалната Наредба  и Дисциплинарно-административният правилник на НБЛ за сезон 2017/2018 , въпреки установеното нарушение срещата задължително трябва да се доиграе и завърши, протоколът да се оформи стандартно и след което се прилага чл.74 от Наредбата на НБЛ, който гласи:

Чл. 74. (в сила за сезон 2017-18) (1) В тимовия лист за всяка конкретна среща от НБЛ БК може да запише за участие максимум 5 редовно картотекирани състезатели, които нямат право да играят за Националния отбор на България или имат право да играят за Националния отбор на България, но попадат под ограничението, предвидено в чл. 3.21а. от Вътрешните правила на ФИБА. (2) По време на игра, на терена трябва да има минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация. (3) За нарушение на чл.74(2) се налагат описаните в чл.40.45 на ДАП наказания. (4) Отговорност за допускане на нарушението по 74 (2) носи старши треньорът на отбора. (5) Дежурния представител следи за изпълнението на чл.74 (1) и (2)”  и сътветно чл.40.45 на ДАП : „За допускане на момент, в който на терена по време на игра няма минимум 1 състезател, който има право да играе за НО на България и не е придобил българско гражданство по натурализация (отговорността е на старши треньора) се налага служебна загуба.  Това нарушение официално се установява след мача и тогава се налага служебна загуба.

Санкцията предвидена в ДАП за нарушението е служебна загуба.

Дежурният представител на БФ Баскетбол и главният съдия на срещата трябва да изготвят доклад за инцидента, който да бъде изпратен в офиса на НБЛ веднага след края на срещата.
Когато има подадена контестация от потърпевшия отбор, нормативните актове на НБЛ гласят: 

Чл. 114. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав Генералния Мениджър на НБЛ, Спортният Директор на НБЛ и членовете на Надзорният съвет на НБЛ, които представляват клубове, които не са страна в спорния случай.

В понеделник /02.04.2018 г./ Комисията по котестациите в състав: Лили Борисова – Генерален Мениджър на НБЛ, Сандра Велчева – Спортен Директор на НБЛ, Надзорен съвет: Петър Георгиев - президент БК „Рилски спортист”, Иван Чолаков - Президент БК „Ямбол” и Тодор Стойков - упълномощен представител на БК „Академик”,  ще се събере в 12 часа в офиса на НБЛ, където ще разгледа случая и ще изгледа запис на двубоя, за да установи налице ли е формално нарушение на правилата или не.
След като бъде спазена тази процедура ще бъде взето решение дали да се уважи контестацията на Академик Бултекс 99, като становището ще бъде публикувано официално.

Наредбата на НБЛ предвижда и друга опция когато е налично нарушение на чл. 74

Чл. 105. Служебна загуба на среща се присъжда от Генералния мениджър на НБЛ:

 1. въз основа на чл.20 от Официалния баскетболен правилник;
2. при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени състезателни права;
3. на БК домакин – ако не се яви правоспособен лекар, назначен със законосъобразна заповед до 30 мин. след обявения начален час на срещата;
4. при нарушение на разпоредбата на чл. 74.

Най-общо тази опция се прилага когато не е налична контестация от противниковия отбор, но има нарушение на Правилника относно броя на чужденците на терена.