Изложба „Народното изкуство на Троянския край“ (Колекция медникарство на фамилия Тотеви), на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, гостува на Исторически музей – Ботевград. Проявата се организира по повод предстоящите Великденски празници.


Майсторите от фамилия Тотеви изработват утвърдените през столетията форми на кованата мед. Създават ги чрез стиловите особености на прибалканското медникарство, водени от убеждението, че формата и украсата на съда трябва да бъдат подчинени на неговата функция. Неповторими са фризове от геометрични мотиви, изкованите на зиг-заг и рибена кост орнаменти, в които началото и краят се сливат и създават усещането за един безкраен ритъм. Не са рядкост и традиционните за миналия век надписи и посвещения, запечатали завинаги рождени дати, имена, събития.


От 1966 г. започват изложбите на майстора – в София, Варна, Копривщица, в Националното изложение на народните художествени занаяти – Орешак и в Музея на занаятите - Троян. Медните съдове на майстор Найден участват в изложби в Канада, Куба, СССР, представят страната ни в Индия и Египет. Неподражаем и неподправен е стилът на майсторите – медникари от фамилия Тотеви. Три поколения, които пазят традицията и пресъздават истинската красота на този занаят.


Всички, които имат желание да се запознаят отблизо с произведенията на фамилия Тотеви и усетят магията на това изкуство, да заповядат на 4 април от 17:00 часа в Исторически музей - Ботевград.