В края на месец март Община Етрополе започна организиране на пролетно почистване на град Етрополе. След активния зимен сезон се почистват главните булеварди и уличната мрежа. Целта е да се елиминират остатъците от инертните материали, разпръснати по улиците при снегопочистването, както и да се подготви града за пролетта.
Почистването се извършва на няколко етапа. Съгласно изготвен график по райони, след измитане и извозване на тези материали ще започне измиване на улиците в целия град. Дейностите по почистването на града се извършват от фирма ЕФСИСИ, екипи на общинската фирма „МИР-И”ООД, работещите по Програми за заетост и лица на Социално подпомагане. 
В тази връзка Община Етрополе призовава жителите, представителите на фирми, търговски обекти, държавни институции, ведомства и организации, училищата и други, да се включат като почистят прилежащите площи преди да започне измиването на улиците.