От 13 март в Етрополска община започна пролетното почистване.
В тази връзка качваме това съобщение:


СЪОБЩЕНИЕ
 
Уважаеми съграждани, уведомявам Ви, че се организира пролетно почистване на Община Етрополе и извозване на растителни градински отпадъци за периода от 13.03.2015 г. до 31.03.2015 г.
За целта е необходимо жителите на общината да изнасят битовите си градински отпадъци ежедневно до 10.00 часа сутринта от 19.03.2015 г. до 25.03.2015 г. включително.
Не се разрешава изнасяне и складиране на растителни градински отпадъци на обществени места след 31.03.2015 г.


ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Етрополе