"До Председателя
на Арбитражната комисия
към БФ Баскетбол


Ж А Л Б А


от БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "БАЛКАН" - БОТЕВГРАД
представляван от Михаил Пламенов Михайлов - Председател на УС
ОТНОСНО: Присъдена служебна загуба на БК Балкан за среща щ87 от НБЛ между отборите на БК "БАЛКАН" и БК "АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99" играна на 01.04.2018г. от 18.00ч. в "Арена Ботевград" - гр.Ботевград

Уважаеми г-н Председател,
На 01.04.2018г. в зала "Арена Ботевград" в гр. Ботевград бе играна среща от редовния сезон 2017/2018г. на Националната баскетболна лига. Срещата завърши при резултат 86:76 за отбора на БК "Балкан".
Впоследствие, след завършването на срещата, БК "Академик Бултекс 99" подаде контестация до НБЛ, в резултат на която Генералният мениджър на лигата присъди служебна загуба на отбора на БК "Балкан" за същата среща. Основанието за неговото решение е нарушение на чл.74, ал.2 от Наредбата за държавно първенство мъже-НБЛ от страна на отбора на нашия клуб, а именно за допускане на ситуация, в която на терена няма състезател, който има право да играе за НО на България и не е придобил българско гражданство по натурализация.

Запознахме се с решенията на Комисията по контестациите и на Генералния мениджър на НБЛ за налагане на служебната загуба на отбора на БК "Балкан" във връзка с чл.74, ал.2 от Наредбата за държавно първенство мъже-НБЛ и чл.40.45 от ДАП.

БК "Балкан" счита наложената санкция за неоснователна, тъй като не е било налице фактическо нарушение на изискването на чл.74, ал.2 от Наредбата. Нашето твърдение се основава именно на конкретния текст на разпоредбата на въпросния член чл.74 ал. 2 от Наредбата за Държавно първенство - мъже - НБЛ , както и на Състезателните правила по Баскетбол 2017, които са в сила от 01.10.2017г. и конкретно на разпоредбите на чл.19 Смяна.

1. Своето решение за налагане на служебна загуба Комисията по контестации и Генералния мениджър на НБЛ обосновават със следните обстоятелства и аргументи:

"В среща щ 87 от НБЛ между БК"БАЛКАН" и БК"АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99", проведена на 01.04.2018г. в Ботевград, при оставащи 05:04 минути до края на срещата, при подновена след прекъсване игра, на игрището са били състезателите от отбора на "Балкан": 1 /Калахан/ ,4 /Фортънбъри/, 6 /Уошингтън/, 8 /Кесар/ и 25 /Хоутън/, като по този начин на игрището не е имало минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация. Правилото на чл.74 ал.2 предвижда..Е което правило е било нарушено от отбора на Балкан".

Считаме, че комисията е пропуснала да констатира, че в същото време, освен изброените състезатели на Балкан, на терена също така са се намирали и състезателите на Академик Бултекс 99: 1 (Юмипиг), 3 (Димитров), 10 (Бачев), 21 (Джонсън), 34 (Дурчев), от които цели трима ( Димитров, Бачев и Дурчев) са състезатели, имащи право да играят за Националния отбор на България, с което е изпълнено изискването на цитирания чл. 74 (2) който гласи "по време на игра, на терена трябва да има минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация"

Комисията неправилно е възприела, че изискването за минимум един състезател със съответния статут се отнася за всеки от отборите по отделно, тъй като така написаният текст на чл. 74 (2) никъде не въвежда такова изискване и не прави такова уточнение. Безспорен факт е, че при оставащи 5:04 минути до края на срещата, при подновена след прекъсване ( тайм аут за отбора на Академик Бултекс 99 ) игра, на терена са се намирали десет състезатели, трима от които (щ3, Димитров,щ10- Бачев, щ34-Дурчев ) са състезатели, имащи право да играят за Националния отборна на България, без да са придобили българско гражданство по натурализация, с което изискването за "..минимум 1 състезател Е" на чл.74 (2) е изпълнено. Считаме, че е недопустимо Комисията да прави каквито и да е ограничителни и/или диференциращи тълкувания и интерпретации на текста на чл.74 ал.2 от Наредбата за Държавно първенство - мъже - НБЛ.

Текстът на чл.74, ал.2 от Наредбата за държавно първенство мъже-НБЛ "По време на игра, на терена трябва да има минимум 1 състезател, който има право да играе за Националния отбор на България и не е придобил българско гражданство по натурализация." не е ясно формулиран по отношение на идеята всеки отбор да има на терена поне един състезател, с право да участва в НО на България. Никъде в текстът не се въвежда категорично уточнението, че всеки от двата участващи в срещата отбори на терена по време на игра трябва да има минимум по един състезател с право да играе за НО на България. Така разписана разпоредбата на чл.74 ал.2, се чете само в смисъл, че се отнася общо или едновременно за състезателите и на двата участващи отбора, и по никакъв начин не може да се тълкува, че това изискване се отнася за всеки участващ отбор по отделно.

2. Съгласно чл.19.1.1. от Състезателните правила по Баскетбол "Смяна е прекъсване на играта, поискано от заместник, за да стане същият състезател."

В конкретния случай от въпросната среща определено е била нарушена или неспазена процедурата по извършването на смяната на състезателя с щ 35 Петков от заместника с щ 25 Хоутън. Случилото се на терена е нарушение както от страна на заместника, така и от страна на длъжностните лица на срещата на описаната в Състезателните правила по Баскетбол 2017 в чл.19.3. процедура. За това нарушение отборът на БК "Балкан" в конкретния случай не може да носи отговорност, тъй като контролните функции по спазване на Правилата са вменените на длъжностните лица, обслужващи провеждането на всяка среща.
В чл.19.3.1. от Състезателните правила се казва: "Единствено заместникът има право да поиска смяна. Лично той (не треньорът или помощник-треньорът) трябва да се представи на секретарската маса и ясно да поиска смяна или да седне на предвидените за заместници места. Той трябва да има готовност за незабавно влизане в игра."

В 19.3.4. от Състезателните правила се казва: "Заместникът трябва да остане извън страничната линия, докато съдията даде сигнал със свирката си, направи официалната жестикулация за смяна и покани заместника да влезе в игралното поле."

Именно това не се е случило, като не са спазени, а всъщност нарушени посочените по-горе разпоредби, за което отборът ни не може да носи конкретната вина.

На видеозаписа от мача се вижда, че нито един от състезателите на БК "Балкан" не заявява смяна към секретаря на мача, така както изисква описаното по-горе правило. Както и нито един от съдиите на срещата не е изпълнил процедурата по разрешаване на заместникът да влезе в игра и по този начин да стане състезател с произтичащите от това права и задължения на терена.

В нашия конкретен случай се отнасяме и към разпоредбата на чл.19.3.7. от същите правила, а именно: "Ако е поискана смяна по време на едноминутно прекъсване или по време на интервал от играта, заместникът трябва да се представи на секретаря преди да влезе в игра." Това ясно се вижда, че не е станало.

От видеозаписа на срещата се установява, че при оставащо за игра време от 05.04 минути отборът на БК "Академик Бултекс 99" взима едноминутно прекъсване. Отборите се отправят към зоните на отборните скамейки. Преди това прекъсване отборът на БК "Балкан" е в състав: 1-Калахан /САЩ/, 6-Уошингтън /САЩ/, 8-Кесар /Сърбия/, 4-Фортънбъри /САЩ/ и 35-Петков /България/. След едноминутното прекъсване за отбора на БК "Балкан" на терена навлиза заместникът 25-Хоутън, но без същият да поиска смяната по регламентирания в правилата ред /член 19.3.1./. Съдиите не са обърнали внимание на тази ситуация и виждайки по 5 състезатели на терена са пуснали отново играта. Секретарят на мача, обаче, виждайки промяна сред състезателите на терена незабавно подава сигнал. При това положение не изпълнявайки няколко изисквания за смяна съгласно състезателите правила /в т.ч. инкасирането на смяната от съответния съдия със съответния жест, едва след който заместникът става състезател, а състезателят заместник!/, на практика 25-Хоутън няма права на състезател /член 19.1./, а е бил все още със статута на заместник /по официалните правила на ФИБА в сила от 01.10.2017г./. Играта е подновена от съдиите при нередовно извършена смяна, всъщност неразрешена по съответния ред такава. Фактическите състезатели за отбора на БК "Балкан" в този момент са тези играчи, които са били на терена преди разрешаването на едноминутното прекъсване, а именно четирима чуждестранни състезатели и един български състезател. При тази ситуация дори само състезатели от отборът на БК "Балкан" на практика изпълняват изискването на чл.74, ал.2 от Наредбата на НБЛ.

На основание на изложените аргументи се обръщам към уважаемата Арбитражна комисия с искане:
1. Да се отмени Решение на Генералният мениджър на НБЛ от 02.04.2018г. и на Комисията по контестации взето на 02.04.2018 в град София за присъждане на служебна загуба на отбора на БК "Балкан" за среща щ87 от редовния сезон 2017/2018г. на НБЛ, играна на 01.02.2017г. в зала "Арена Ботевград" в гр.Ботевград и същото се обяви за неоснователно, поради липса на инкасирано нарушение на Наредбата за държавно първенство мъже-НБЛ.

2. На БК "Балкан" да се присъдят 2 точки за победа в среща  No87 от редовния сезон 2017/2018г. на НБЛ играна между отборите на БК "Балкан" и БК "Академик Бултекс 99", проведена на 01.04.2018г. от 18.00ч. в град Ботевград, завършила по официално оформения протокол от срещата с резултат 86:76 в полза на отбора на БК "Балкан".

05.04.2018г.
Михаил Михайлов
Председател на БК "Балкан"-Ботевград", пише в жалбата.