Детската градина „Детелина” във Врачеш участва с проект в Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.”, която се провежда от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. „Малки деца с Еко сърца” – така се нарича проектната разработка на детското заведение. Тя е одобрена и ще стартира в началото на месец май 2018 година.


Заложените дейности в проекта са: почистване и облагородяване на двора - озеленяване на двата входа, засаждане на цветя, дървета, храсти и билки; обособяване на екозона на открито, в която децата ще се обучават, играят и творят; монтиране на пейки и кошчета за отпадъци; създаване на терен, на който децата ще се състезават и спортуват /върху този терен ще бъде положена 50 кв. м. ударопоглъщаща каучукова настилка/. 


Децата ще участват в посаждането на опитна градина, в която сами ще отглеждат плодове, зеленчуци, билки и цветя.


Бенефициентите по пректа - деца-приятели-родители-учители и екип от детската градина, ще творят в Арт работилница на открито – „Млад еколог”. Предвидено е участието на 24 деца в образователна екскурзия „Еко пътеките в нашия край”.


Децата, обучавани и възпитавани в детската градина, ще вземат участие в заключителното събитие по проекта – Екохепънинг - „Екомалчугани - здрави и засмяни - обединени за опазването на природата” - общо тържество с много състезателни игри, викторини за публиката и награди.


"Чрез реализацията на проекта и чрез бъдещата промяна на облика на детското заведение, чрез разнообразните и интересни еко занимания, ще възпитаваме у децата необходимост от съхраняване и опазване на природните дадености", казаха от ръководството на детска градина "Детелина". 


Времевият график за реализация на проекта е съобразен с предвидената крайна дата за реализация на дейностите по кампанията – 31.10.2018 година.


Целевата група по проекта включва: 89 деца, 178 родители и екипа, работещ в ДГ „Детелина” – 18 човека педагогически и непедагогически персонал.


Проектът е на обща стойност 4 500 лева.


Очаквани резултати от проекта:


• Изграждане на основи на екологичното възпитание и обучение за децата от 2 до 7 годишна възраст;


• Приобщаване на децата със СОП в еко заниманията и интереснте уроци за природата;


• Осъвременяване подготовката на учителите в областта на екологията и опазване на природната среда;


• Приобщаване на родителите към живота на детската градина.


Още 3 екопроекта в Община Ботевград получиха одобрение за финансиране по националната кампания „За чиста околна среда - 2018 г.“. Това са:


Изграждане на зона за отдих в детска градина и детска ясла в Литаково,


Кът за учение, забава и детска изява в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ботевград,


Изграждане на съоръжения за игра на открито от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Ботевград.