В средата на тази седмица станаха известни фирмите-доставчици, класирани на първо място по обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград”. Участие бяха заявили 4 фирми от градовете: София, Севлиево, Габрово, както и от село Петърч, община Костинброд. Ето и крайното класиране на участниците:


Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на територията на община Ботевград” - на първо място е „КРИСИ 2007“ ЕООД (с. Петърч), на второ „СТЕЛИТ 1“ ЕООД (Севлиево) и на трето - „БОХЕМИС“ ООД (София).


Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград” - на първо място е „КРИСИ 2007“ ЕООД, на второ „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и на трето - „БОХЕМИС“ ООД.


Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип – 2 броя, в гр. Ботевград” - на първо място е „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, на второ „КРИСИ 2007“ ЕООД и на трето - „БОХЕМИС“ ООД.


Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”  - на първо място е „КРИСИ 2007“ ЕООД, на второ „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и на трето - „БОХЕМИС“ ООД.


Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов”, гр. Ботевград”  - на първо място е „КРИСИ 2007“ ЕООД, на второ „СТЕЛИТ 1“ ЕООД и на трето - „БОХЕМИС“ ООД.


Общата стойност на спечелилите първо място оферти е 362 934, 11 лева без ДДС, което е с близа 64 хиляди лева по-малко от първоначалната общата прогнозна стойност на поръчката, която беше 426 587,00 лева без ДДС.


Повече информация можете да откриете ТУК.