От Община Ботевград напомнят, че на 8 февруари 2016 г. (понеделник) изтича срокът за подаване на оферти по откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград в пет обособени позиции”.


Прогнозната стойност на поръчката е 426 000 лева. Тя е разделена на пет обособени части: първата е доставка на хранителни продукти за 11 детски градини и „Млечна кухня”, втората обособена част е доставка на хранителни продукти за детска ясла „Здравец”; трета – за двата социални дома за настаняване от семеен тип; четвърта – Дом за стари хора и пета – хранителни продукти за Социалния патронаж.


Офертите ще бъдат отворени публично на 9 февруари, става ясно от обявлението за обществената поръчка.


http://botevgrad.org/profil-na-kupuvacha/375-otkrita-protzedura-za-izbor-na-izpalnitel-na-obshtestvena-porachka-s-predmet-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-zvenata-finansirani-ot-obshtinskiya-i-darzhaven-byudzhet-na-obshtina-botevgrad-v-pet-obosobeni-pozitzii-2.html