Съветникът от БСП адв.Христо Якимов отказа да участва в гласуването за отпускане на финансови помощи за младите майки от община Ботевград. Той се обоснова, че е назаконно да се определя размерът на средствата според образованието на майките. „Принципно подкрепям предложението, но не съм съгласен да се дискриминират майките по образование. Парите за тях трябва да се изравнят” – каза Якимов.
В отговор кметът Георгиев заяви, че идеята е „по-високите суми, които ще отпуска общината, да стимулират майките да се образоват”.
Предложението на градоначалника общината да подпомага финансово майките от града и селата бе подкрепено от местните депутати. Въздържал се гласува съветникът от „Атака” Антон Стоянов.

По време на обсъждането на тази точка от дневния ред стана ясно, че от началото на годината до 1 октомври в община Ботевград са родени 200 бебета, за които ще бъдат отпуснати еднократни целеви помощи.

За майкитe без образование са предвидени по 200 лв., по 300 лв. ще получават майките със завършено основно образование, по 500 лв.ще отпускат за майките със средно и по 600 лв. ще раздават на висшистките. Еднократна финансова помощ ще се предоставя до трето дете включително. Средствата за стимулиране на раждаемостта в община Ботевград са осигурени от събрани данъчни задължения.