На заседание, проведено на 25.05.2018 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) взе следните решения:


 1. Решение No 79: Налага на Дейвид Хоутън, състезател с No 25 от отбора на БК Балкан, глоба в размер на 200 (двеста) лв. на основание чл. 34, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ за получено персонално техническо нарушение, отсъдено във втори мач от финална серия, проведен на 23.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.


 2. Решение No 80: Налага на БК Левски Лукойл глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. и принудителна мярка „провеждане на домакински мач пред празни трибуни от една среща“ на основание чл. 37, т. 2а от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред от група лица по време на срещата, което създава ненормална обстановка на терена и извън него и довело до прекратяване на срещата във втори мач от финална серия, проведен на 23.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.


 3. Решение No 81: Налага на БК Левски Лукойл глоба в размер на 3000 (три хиляди) лв. на основание чл. 37, т. 8 от ДАП на НБЛ за хвърлени на терена предмети, опасни за здравето на участниците, във втори мач от финална серия, проведен на 23.05.2018 г. между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан.


 4. Решение No 82: ДАС открива процедура по чл. 17 от ДАП на НБЛ, изпраща становище с твърдение от БК Левски Лукойл и видеозаписи на БК Балкан за запознаване и дава на БК Балкан 24 часа срок за становище по повод на твърдението.


 В ДАС е постъпило становище от БК Левски Лукойл, в което има изложено твърдение, че  състезателят с No 32 на БК Балкан Христо Захариев е хвърлил бутилка с вода по поддържниците на БК Левски. Освен становището са изпратени и видеозаписи от срещата. 


БК Балкан и чрез него и състезателят Христо Захариев следва да бъдат уведомени за постъпилите твърдения и доказателства и да им бъде даден срок от 24 часа за вземане на становище по случая на основание чл. 17 във връзка с чл. 18 от ДАП на НБЛ.