336 деца от община Ботевград подлежат на задължителен прием в първи клас през новата учебна година, с 16 повече от миналата. 240 от тях са в града, а 96 – в селата. Това обаче не е окончателният брой на бъдещите първокласниците. Той ще стане ясен в началото на новата учебна година. 


От 19 април до 21 май 2021 /включително/ се подават заявления от родителите /настойниците/ в училищата  за участие в първо класиране и се издават насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място.


На 1 юни 2021 год. се обявяват списъците от първо класиране. В периода  2 юни - 10 юни 2021 год. е записването на учениците след първото класиране. На 11 юни се обявяват свободните места за второ класиране. От 14 до 22 юни 2021 год. се подават заявления от родители/настойници в училищата за участие във второ класиране. Записването на ученици след второ класиране започва на 23 юни и приключва на 30 юни. Свободните места се попълват от 1 юли до 13 септември 2021 год.   


В първи клас в общинските училища на територията на Ботевград  по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес, разпределени в четири групи. За разпределението в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група. Задължителен водещ критерий  за първа група е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението. Когато броят на децата надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането се извършва по допълнителни критерии, които са регламентирани в Системата за прием. В нея са посочени прилежащите райони към трите основни училища в Ботевград. Настоящият/постоянен адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут.