На редовното заседание вчера Общинският съвет одобри пазарна цена на общински поземлен имот – нива, с площ от 752 кв.м.,  намиращ се в местността „Конопище” в село Новачене.  Той ще бъде предложен за продажба чрез търг с тайно наддаване, а определената първоначална тръжна цена, изготвена от лицензиран оценител, е  7 859 лв. 


В близост до въпросния имот ще минава скоростният четирилентов път Ботевград – Мездра.  Затова разположението му го прави изключително атрактивен. За разлика от предишни години, когато общинските поземлени имоти в „Конопище” и Камен дол”, покрай които също ще минава скоростният път, се разпродаваха на цени от 1.50 до 3 лв./кв.м., сега общината предложи значително по-висока цена – 10 лв./кв.м.  Въпросният имот е включен в Програмата на общината за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. По думи на кмета, към него има проявен инвеститорски интерес. 


„Има запитване за закупуване на земеделски имот в интересен район, в който се предполага, че тепърва ще има сериозни инвестиции. Не съм убеден дали това е реалната пазарна цена на тези имоти, макар че това е земеделска земя, разбира се. Но забележете, скоро време оттам ще мине магистрала, пък там се изгражда грандиозен комплекс, който неминуемо ще вдигне цените на околните райони. Дали е скрит купувач, или не е – също  можем само да гадаем”, коментира Иван Гавалюгов. Той изрази надежда, че на търга ще се явят повече кандидат-купувачи. 


В самото начало на обсъждането на докладната, общинският съветник Георги Георгиев сподели пред колегите си в ОбС и пред общинското ръководство, че проявява интерес към сделката. Казаното от него може и да отговаря на истината, тъй като той бе един от общинските съветници, които не участваха в гласуването на предложението. В гласуването не участваха още Дамян Маринов, Филип Филипов и Цветан Цолов. 


Проектът за решение бе приет от Общинския съвет с 20 гласа „за” и 2 „въздържал се”.