Преди около седмица бе подписано тристранно споразумение между Община Ботевград, Управляващия орган на ОП „Околна среда” и Министерството на финансите, по силата на което общината е договорила намаляване на задълженията по безлихвения заем в размер на 3 650 992 лв., както и по  финансова корекция, наложена по проекта за изграждане на Градската пречиствателна станция за отпадни води. Споразумението е резултат от активни преговори, който започнаха от пролетта на тази година. Общината е спазила всички изисквания в Закона за държавния бюджет, в който е предвидено намаление на задълженията в размер на 80 на сто., т.е. от финансовата корекция в размер на 858 000 лв. общината е договорила намаление в размер на 686 000 лв. и остава да възстанови 20 на сто от сумата или 171 000 лв. 


От безлихвения заем в размер на 3 650 992 лв. е договорено намаление на задължението с 2 920 794 лв. и остава да бъдат възстановени 730 198 лв. Това съобщи зам.-кметът на общината Борис Борисов.


„В Закона за държавния бюджет е предвидено сумите за възстановяване да бъдат разсрочени. Общината е поискала от Министерството на финансите да се възползва от тази възможност. Предполагам, че най-късно през другата седмица ще получим от тях погасителен план, като до септември 2019 год. Община Ботевград ще трябва да възстанови тези разходи от собствени приходи”, обясни той.  


„Община Ботевград е една от първите, които се възползват успешно от тази възможност, предвидена в Закона за държавния бюджет – да договорят намаление на задълженията, натрупани във времето. Подобен размер на задълженията е непосилен, за която и да е община, дори за големите. Ние сме средна община, средствата са ни ограничени, и това е доста голямо финансово бреме, което успешно намалява към момента”, коментира зам.-кметът.


Да припомним, че към края на 2015 год. Община Ботевград имаше натрупани задължения в общ размер близо 9 000 000 лв., от които: 1 675 000 лв. по регистрирана нередност със скалните маси, получени при изкопните работи на новото регионално депо за неопасни битови отпадъци; 3 650 992 лв. безлихвен заем за довършване на пречиствателната станция за отпадни води; 2 154 868 лева неверифицирани разходи по изграждане на същото съоръжение; 905 941 лв. неверифицирани разходи по проекта за развитие на туризма, по който бе извършена реконструкция на старата съдебна палата в музей; 379 431 лв. – авансово финансиране при изграждане на депото. 


Към момента от тези 9 000 000 лв. Община Ботевград е успяла да възстанови средства в размер на 4 872 000 лв. 


В годините назад общината не е превеждала и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. В резултат на това към началото на 2016 год. са натрупани задължения в размер на близо 1 000 000 лв. От тях общината е успяла да внесе 390 000 лв., осигурени от собствени средства. 


„Ако продължим така успешно да налагаме нашата финансова политика, се надявам да изчистим тези задължения, т.е. да няма финансовата тежест върху общината. Но всъщност това в момента ни затруднява, както и преди, защото тези средства, които сме възстановили, можеше да бъдат вложени в инфраструктурата например”, коментира зам.-кметът Борисов.