ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” реализира на сто процента утвърдения план-прием за учебната 2018-2019 година. Традиционно от раз са запълнени всички места в четирите паралелки с профили: „Математически - с интензивно изучаване на английски език”;  “Софтуерни и хардуерни науки - с интензивно изучаване на английски език”;  “Природни науки - с интензивно изучаване на немски език”; “Чужди езици- с интензивно изучаване на английски език”.  


В математическата паралелка за пети клас са приети 26 ученици. Така на 15 септември прага на елитната гимназия в Ботевград за първи път ще прекрачат общо 129 ученици. 


В ТПГ "Стамен Панчев”  са сформирани четири паралелки за 8-ми клас, в които ще се обучават общо 87 ученици. Те ще изучават специалностите: „Автотранспортна техника” – с интензивно изучаване на английски език, професия – техник на транспортна техника; „Телекомуникационни системи” – с интензивно изучаване на английски език”, професия – техник по комуникационни системи; „Машини и системи с цифрово-програмно управление” – с разширено изучаване на английски език, професия – машинен техник; „Металорежещи машини”, с изучаване на английски език, професия – оператор на металорежещи машини”.


„Обучението по английски език в ТПГ „Стамен Панчев” ще се осъществява от трима преподаватели – Петя Анастасова, която бе назначена през миналата учебна година, Наталия Иванова и Росица Иванова – и двете са назначени през тази година", съобщи инж. Катя Ценева – директор на учебното заведение. 


Общо 46 ученици са избрали да продължат образованието си след седми клас в ПГТМ „Христо Ботев”. 13 са предпочели специалност „Автотранспортна техника”. Също толкова са се записали да изучават  „Компютърна техника и технологии. Останалите са изявили желание да се обучават по специалностите  „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес администрация”. И в двете паралелки има свободни места.


Съобразявайки се с нуждите на бизнеса от съответните кадри, ПГТМ „Христо Ботев” обяви прием след седми клас по още две специалности  - „Промишлена електроника” и „Технология на полимерите”, но към тях няма проявен интерес.