В периода от 10.09.2018 г. до 16.09.2018 г. ще се преведе традиционната седмица на пожарната безопасност. Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други. 


Честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР ще бъде на 14 септември. До 15 септември ще се провеждат редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари.


На 14 септември - Кръстовден се навършват 112 години от Първия пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното  дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив. Във връзка с този исторически факт с Решение № 385/13.09.1995 г. на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България.


Всяка година на този ден пожарникарите отбелязват професионалния си празник и отдават почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. По достойнство отдават и дължимото на всички служители от структурите на “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.


В тази връзка в Районните служби за “Пожарна безопасност и защита на населението” – при РДПБЗН-София в рамките на Седмицата за ПБ ще се осъществят следните мероприятия:


-12.09.2018 г. 10:00 ч. - ДГ ”Слънце” - Ботевград  


-14.09.2018 г. е определен за ден на отворени врати в РСПБЗН - Боровец с демонстрации на възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.


- 11.09.2018 г. - Демонстративно провеждане на занятие с деца от ОДЗ „Юрий Гагарин“ гр. Годеч, 11.09.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.


- 12.09.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Демонстративно провеждане на занятие с отбора на МПО “Млад огнеборец“ от СУ „проф. д-р Асен Златаров“ - ГОДЕЧ


- 12.09.18 г. от 10:00 ч. Провеждане на демонстративно занятие ДГ ”Слънце” с. Гара Елин Пелин.


- 13.09.2018г от 10:00 ч. - Провеждане на демонстративно учение и занятие за гасене на пожар и евакуация на деца от ДГ “Еделвайс” – гр. Етрополе.


- 13.09.2018г от 13:00 ч. - Провеждане на демонстративно занятие в ЦДГ „Евлампия Векилова” - Копривщица


- 10.09.2018 г. 8:30 ч. – 10:00 ч. - Провеждане на демонстративно занятие в производствено предприятие ОПБКС-Костенец.


- 12.09.2018 г. 11:00 ч. - Провеждане на демонстрации за извършване на пожарогасителна и спасителна дейност пред децата от предучилищна група в ДГ „Пролет”, гр. Костинброд.


- 13.09.2018 г.  от 11:00 ч. - Провеждане на демонстрации за извършване на пожарогасителна и спасителна дейност пред децата от предучилищна група в ДГ „Радост” , гр. Костинброд.


- 11.09.18 г. Демонстрация с наличната ПП техника и запознаване на гражданите с нейните възможности - пл."Т.Влайков" гр. Пирдоп


- 14.09.18 г.  пл. ”Македония” гр. Златица


- 13.09.2018 г. - 10.00 часа -Демонстративно провеждане на обучение на персонала на обекта за правилни действия при пожари,бедствия и извънредни ситуации.Открит урок на децата от детската градина за пожарите и бедствията в ЦДГ ”Индира Ганди” - Правец


- 12.09.2018 г. - 10:00 ч. Демонстриране пред обществото на тактико-техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари,бедствия и извънредни ситуации РСПБЗН - Правец.


- 13.09.2018 г. - 10:00 ч. - Демонстрации  с ПП и спасителна техника пред деца от ЦДГ „Калина Малина” – Своге и ОДЗ „Александър Вутимски” - в двора на РСПБЗН - Своге, гр. Своге


През седмицата в сградите на РСПБЗН ще бъдат организирани дни на отворените врати с цел изнасяне на лекции с противопожарна тематика и разгласяване на значението  на Седмицата на “Пожарната безопасност” с ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за ПБЗН, смисъла и ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях; ролята и значението на взаимодействието с органите на местната власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горски фонд пожари и засилената превантивна и административно-наказателна дейност на органите за ПБЗН чрез местните средства за масово осведомяване.


По места ще се осъществят срещи с органите за местно самоуправление, ръководствата на предприятията, частни фирми и граждани на общината, за запознаване с проблемите на служба “ПБЗН” и възможностите за решаването им.


Разпространение на информационно-разяснителни материали за популяризиране на доброволчеството, иновативни добри практики, повишаващи нивото на пожарната безопасност и защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com), фен-страницата на ГДПБЗН – МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението.