ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” посрещна днес своите ученици в напълно обновена обстановка. Това е първият мащабен ремонт на училището, които бе осъществен по проект на Община Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОП „Региони в растеж”. В рамките на проекта бяха изпълнени следните енергоспестяващи дейности:  топлоизолация на стените, покрива, пода, смяна на дограмата, подмяна на електрическото осветление, система за отопление и други. По същото проектно предложение бе извършен и ремонт на физкултурния салон.


Директорът на гимназията Даниела Колева благодари на общинското ръководство за неговата съпричастност към проблемите на училището, на педагогическия колектив и на учениците, които помогнаха при почистването след ремонтните дейности. 


Даниел Колева обяви, че утвърденият прием за тази учебна година е изпълнен на 100 %. Тя съобщи, че на днешния ден прага на гимназията прекрачват 131 ученици. „Надявам се, че всички тези млади хора, които са избрали гимназията, ще бъдат удовлетворени от обучението, ще намерят тук много нови приятели и поле за изява, ще получат мотивация и подкрепа да се реализират и отстояват принципите на Златаров – любов към труда, любов към истината, любов към народи си”, каза г-жа Колева. Тя пожела на учениците да пазят традициите на училището, да умножават успехите му и да почитат всеотдайността на своите преподаватели.  


Гост на тържеството на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” бе Христо Андреев – старши експерт по организация на средното образование в РУО – София регион. От името на ръководството на образователната структура той поздрави учениците и учителите с новата учебна година и прочете поздравителен адрес от Росица Иванова – началник на РУО – София регион. 


Тържествената програма по откриване на новата учебна година в гимназията уважи и Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград. „Много съм щастлива да видя сградата на нашата гимназия в този вид, за което искам да благодаря на целия колектив и на учениците, както спомена г-жа Колева, защото знам, че и снощи те са се трудили, за да изглеждат тя така”, каза г-жа Граматикова. Тя пожела на всички здраве, много упоритост в онова, което предстои, а най-вече на новопостъпилите ученици, като подчерта, че ботевградската гимназия е мяра за качествено образование.  


Неоспоримо доказателство за думите на секретаря на общината е фактът, че над 80 на сто от завършилите ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” през 2018 година са приети във висши учебни заведения у нас и в чужбина. Това съобщи Петя Гаврилова, бивша възпитаничка на гимназията. 


Секретарят на общината прочете поздравителен адрес от Иван Гавалюгов – кмет на Община Ботевград.  


Преди да присъства на откриването на учебната година в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, Стефка Граматикова бе гост и на тържеството в ОУ „Н. Й. Вапцаров”. Както съобщихме по-рано днес, представители на ръководството и общинската администрация посетиха учебните заведения в Ботевград и селата.