Средствата са в размер на 372 626 лв. /с ДДС/. Те са осигурени по ОП „Региони в растеж“. 


От вчера – 9 юли, стартираха строително-монтажните работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград. Инвестиционният проект предвижда: топлоизолация на цялата сграда; ремонтни дейности по покривната конструкция; дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата.


Възложител на обекта е Община Ботевград, а изпълнител – „Инженеринг вас строй“ ЕООД, гр. Сапарева баня. Строителният надзор ще се осъществява от фирма „Технострой – Инвестконсулт. Планираната продължителност на работата на строителната площадка е 150 календарни дни. 


Сравнително новата сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, построена през 2007 год., не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Конструкцията е монолитна, стоманобетонна. Фасадните стени са изградени от тухлена зидария. Съществуващата мазилка е вароциментова, като в зоната на цокъла е каменна облицовка. Положената хидроизолация на покрива е компрометирана. Това се посочва в техническата документацията за обществената поръчка.