Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на сеските райони 2014 - 2020 г. Във връзка с това Управителният съвет на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“ уведомява представителите на бизнеса, земеделските производители, доставчици на услуги, занаятчии и всички заинтересовани лица, че организира представяне на подмярката и свързаните с нея изисквания и специфични особености.


Дата на презентацията: 27.09.2018 г.; час: 17,30.


Място: заседателна зала на МИГ Ботевград,


Ул. „Гурко“ № 14, сграда на МВБУ, ет. I. 


За представянето няма да се заплаща!


Лектор: Янка Александрова, изпълнителен директор на МИГ Ботевград


Повече информация по темата можете да намерите в сайта на сдружението www.mig.botevgrad.bg. 


Координати за контакти: e-mail : mig.botevgrad@gmail.com; 0887 710744; 0897 910195


Организаторите ще Ви бъдат благодарни, ако предварително потвърдите, че ще присъствате на събитието.