Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Изпълнител – огняр”


Изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование –  не се изисква.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка.


5. Копие от свидетелство за придобита квалификация за работа газови съоръжения.


Срок за подаване на документите  до 25.10.2018г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115