На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, е обявен конкурс за три вакантни длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление – Етрополе обявява три вакантни длъжности в Група „Охранителна полиция“:
- полицай - старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности.
За повече информация може да посетите сайта на www.mvr.bg