Завърши подмяната на довеждащия водопровод от река Осеница във Врачеш. Това съобщи днес пред местните медии управителят на ВиК „Бебреш” - Цветозар Гаврилов.


„Работата ни по подмяната на довеждащия водопровод Ф200 беше доста трудна. Теренът, през който прокарахме тръбата, е много каменист и ни затрудни максимално, но се справихме с тази задача. Дължината на трасето е 3,4 километра. С новия водопровод заменяме досегашната тръба, която аварираше постоянно, тъй като бе запушена на много места. В момента възстановяваме и утайниците. В близост до водохващането има изграден през 80-те години голям резервоар - утайник, който никога не е ползван. Ще направим всичко възможно да го включим в системата. Разчитаме и на обещанието на кмета на Община Ботевград – Иван Гавалюгов, в скоро време да се отделят средства за изграждането на ново, съвременно водохващане, което ще позволи захранването с вода на Врачеш да става само от река Осеница“ – обясни Гаврилов и допълни: „Тази река е с най-добри показатели в цялата община. Става дума за замътняване и всички други параметри на качеството на водата. Затова се стремим да оползотворим напълно нейните води. Максималният дебит, който сме разчели за новия водопровод, е 80 литра в секунда. Врачеш черпи около 40 литра. Останалото количество, но когато реката е пълноводна, ще изпращаме към Ботевград.“.


Изграждането на новия довеждащ водопровод от река Осеница струва 166 700 лв. Средствата са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.