Общинска служба по земеделие – Ботевград уведомява всички земеделски стопани, че на 21.11.2018г. /сряда/. от 10 часа в музей – старо училище на Копривщица ще се проведе среща с ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. Поводът е започната информационна кампания на Министерството на земеделието, храните и горите, която обхваща следните теми: Поземлени отношения и управление на ДФЗ; Растениевъдство. Биологично земеделие; Условия и ред за признаване на организации на производителите; Директни плащания 2019 година; Държавни помощи 2019 година.