Младите баскетболисти на Ботевград се срещнаха с представители на различни професии. Срещата се състоя днес в зала „Арена Ботевград”. Тя бе осъществена в рамките на проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, финансиран по програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Нейни организатори бяха Община Ботевград – водещ партньор по проекта; Фондация „Съвременност“, проектен партньор, отговорен за изпълнение на дейност „Психологическа подкрепа за кариерно развитие и придобиване на предприемачески умения и нагласи от 60 участници в проекта; Местна инициативна група Ботевград. 


Участниците бяха приветствани от Янка Александрова – председател на Фондация „Съвременност” и изпълнителен директор на МИГ Ботевград. Тя отбеляза, че настоящата среща е предвидена в проекта по три причини. Първата от тях е статистика, базирана на европейски и световни източници, която показва, че всеки пети млад човек в Европа не желае да учи и не желае да работи. Втората е резултатът от направено допитване до хора, успешно реализирали се в своята професия. На въпроса „Какво стои в основата на Вашия успех”, 75% от анкетираните мъже и 68% от анкетираните жени са отговорили, че това е спорта. Третата причина е, че децата и младите хора трябва да спортуват, защото заниманията със спорт развиват у тях много качества и ги изграждат ги като личности. Това заяви г-жа Александрова в уводните си думи при откриването на срещата. 


„Тази среща е продължение на нашите сесии, които са фокусирани върху изграждане на умения у децата, свързани с успех в избраната от тях професия и в бизнеса, а именно: комуникационни и презентационни способности, социално участие, общуване помежду им, писане на креативни текстове, редактиране на текстове и други”, обясни Радостина Вутева – ръководител на проекта. 


В срещата водещият партньор по проекта – Община Ботевград, бе представен от зам.-кмета Борис Борисов. „Приветствам това, което се случва. За самия проект искам да кажа, че той донесе много позитиви не само за Община Ботевград, а и за нашия партньор – Община Лесковац. Благодарение на него получихме възможност да оборудваме нашата спортна инфраструктура с доста модерни съоръжения за тези млади наши съграждани, за тяхното спортно развитие. Надявам се, че и те са доволни от това, което получават. Също така е много важно това, което се случва на тази среща между целевата група по проекта и представители на различни професии. Ние, като участници в управлението на общината, забелязахме, че на местно ниво, а и не само, е доста скъсана нишката между бизнеса, образователните структури и младите хора, разбира се, които търсят своето кариерно развитие на един по-късен етап от живота си. Ето защо насърчаваме подобен род срещи и смятаме, че те са изключително полезни”, каза зам.-кметът Борисов и се обърна към младите баскетболисти: „Предполагам, че за всички Вас най-голямата мечта е да се реализират в баскетбола. Но знаете, че кариерата на един спортист не заема целия му пълноценен живот, а по-скоро самото му начало. Така че по-рано или по-късно, на Вас ще Ви се наложи да се реализирате и на трудовия пазар. Поради това знанията, които ще получите по време на тази среща и по време на изпълнението на целия проект, ще бъдат много ценни за Вас.”.


Думата последователно бе предоставена на представителите на различни професии, сред които бяха икономист, архитект, лекар, адвокат, лесовъд, който е и научен работник, и други. На срещата присъстваха представители на местни фирми, сред които и на най-големия работодател - Интегрейтид Микро-Електроникс България. Всеки от тях представи специфичните особености на своята професия, работа, длъжност и отправи пожелания към младите спортисти – да бъдат любознателни, упорити, наблюдателни, да не спират да трупат знания в училище и извън него, непрекъснато да се образоват, защото "доброто образование е виза за целия свят".