На заключителна пресконференция бяха отчетени дейностите по проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора – двигатели за интелигентен растеж, и сближаване на общините Ботевград и Лесковац” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Осигуреното финансиране от Програмата бе в размер на 598 951 евро. Проектът бе реализиран от Община Ботевград, „Актавис Академи” – град Лесковац, Сърбия, и фондация „Съвременност” за срок от две години. Да припомним, че той стартира на 28 ноември 2016 година.  


Финалното събитие  се състоя днес в зала „Арена Ботевград”. В разработената презентация бе посочено, че това е един динамичен, наситен с много и разнообразни дейности проект, с фокус към представяне на подкрепяща среда на 400 деца и младежи за спортно и кариерно развитие. 


По проекта бе извършен основен ремонт, включващ пълно вътрешно и частично външно обновяване, и доставка на специализирано спортно оборудване в зала „Георги Христов“. Залата вече отговаря на изискванията на Европейската баскетболна федерация (ФИБА Европа). В нея, освен тренировки, се провеждат турнири на национално и международно ниво. 


Също така, по проекта бе доставено модерно специализирано оборудване за ефективен тренировъчен процес, фитнес зала и медицински кабинет в зала „Арена Ботевград“ – баскетболни машини за стрелба, баскетболни конструкции за кошове, баскетболни обучителни комплекти, баскетболни топки, тренировъчно оборудване и др.


В рамките на проекта се проведе обучително-тренировъчен процес с участието на 400 деца и младежи - 200 в състава на детско-юношеска школа на БК „Балкан“ Ботевград /БГ/ и 200 в състава на КК „Актавис Академи“, Лесковац /РС/, по Единна тренировъчна програма по метода на сръбската школа, тренировъчни лагери и турнири с участието на гостуващи отбори в България и Сърбия. 


Освен това бе разработена единна уеб-базирана платформа за проследяване динамиката на развитие на обучителните и тренировъчни процеси, която позволява контрол, прозрачност на всеки етап от развитието на младите баскетболисти и корекция на програмата при необходимост. 


По време на изпълнението на проекта бяха организирани спортни събития в Ботевград и Лесковац: два тренировъчни лагера и два турнира в двата града за повишаване на знанията, тестване на придобитите умения и модели, ниво на подготовка. 


Основните резултати, постигнати по проекта, са:  изградена дребно-мащабна инфраструктура, обучителни и информационни съоръжения за масово включване на деца и млади хора в активен спорт - баскетбол; развитие на предприемачески потенциал на  120 от участниците, които ще бъдат конкурентноспособни в многообразния сектор на пазара на труда;  активизиране на спортен туризъм, увеличен брой национални и международни участия и завоюване на призови места.