Община Ботевград ще изгражда безплатен безжичен интернет на обществени места, след като бе одобрена за финансиране от инициативата WIFI4EU. Днес бе получено официално потвърждение от Европейската комисия за осигурен ваучер на стойност 15 000 евро по проекта.


Средствата трябва да бъдат вложени в срок до 18 месеца за изграждане на WIFI на публични пространства - като зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други места от обществен интерес. Целта е не само да има свързаност на отделните хора, но и културен и исторически обмен на информация.


Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел приветства в свое изявление спечелилите общини. Тя уточни, че предстои подписване на споразумение със спечелилите, като след това те ще могат да инсталират мрежата за безплатен интернет и да осребрят ваучера си.


Безплатният интернет ще може да се ползва минимум 3 години. Общият обем на средствата е 120 млн лв. "Подобряването на свързаността в ЕС е ключов аспект на стратегията ни за цифровия единен пазар. Инициативата WIFI4EU е още една конкретна стъпка за превръщането на стратегията в реалност за всички. Сега много повече европейци ще ползват безплатно интернет, ще се радват на по-добри комуникации и нови възможности за връзка, което в крайна сметка ще допринесе за развитието и на икономиката на ЕС", коментира Мария Габриел.


Всички регистрирани общини от ЕС ще станат част от общността на WIFI4EU и ще могат да се свържат с останалите участници в проекта.


През тази година Общинският съвет взе решение за създаване на работна група от петима човека – трима общински съветници и двама служители на общината, която да определи приоритетните точки/зони, в които да бъде изграден безплатен безжичен Интернет достъп в община Ботевград по програма WIFI4EU на ЕК. За членове на работната група бяха избрани Дамян Маринов, Еленко Иванов и Цветан Цолов.


Общинското ръководство ще определи с кои общински служители ще бъде попълнен съставът на групата. През следващата година ще бъдат изградени всички WIFI точки на територията на общината.