Работата за подмяна на централния водопроводен пръстен в Ботевград ще бъде възобновена. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна четвърто по ред финансиране, което е в размер на 500 000 лева. Днес е подписано споразумението с Община Ботевград за трансфер на сумата. 


„С тези средства почти изцяло ще успеем да завършим първия етап от подмяна на централния водопроводен пръстен. Изкопните дейности ще започнат от моста при „Чавдар“ до ул. „Княз Александър Батенберг“, обясни кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че е получил уверение, че през следващата година ще бъдат отпуснати и останалите средства за завършване на проекта.


Кметът благодари специално на министър Петя Аврамова за това, че е проявила разбиране към проблема и е изпълнила обещанието си – да направи всичко възможно, според финансовите възможности на Министерството, да осигури средства, за да продължи работата по подмяна на централния водопроводен пръстен в Ботевград. 


„Радвам се, че в крайна сметка осъзнават, че един от проблемите на безводието, задаващото се в национален мащаб, и особено в Западна България, е огромната загуба на питейна вода в амортизираната водопреносна мрежа в градската среда. В Ботевград със сигурност е над 70 на сто. Ако загубите се редуцират наполовина, означава, че една голяма част от водните запаси във водоизточниците, и специално в язовир „Бебреш“, ще се съхранят.От доста време предупреждавам за такава опасност. Вярвам, че нуждите за инфраструктурата в национален мащаб са огромни. Изисква се немалък финансов ресурс, но би трябвало да се погледне приоритетно към обекти, които са в напреднала строителна фаза, в райони, в които има опасност от възникване на водна криза и воден режим. Нашият град е обявен като такъв, тъй като водните количества в язовир „Бебреш“, който е основен водоизточник, към днешна дата биха стигнали за около месец и половина. Разбира се, при неблагоприятно развитие на климатичните условия. Ако няма валежи през следващите месеци, има реална опасност да се стигне отново до ниво на язовира „мъртъв обем“, откъдето не може  да се черпи вода за питейни нужди“,  обясни Иван Гавалюгов. 


По думи на кмета, към днешна дата нивото на язовира е 17,80 метра под кота преливник, което означава, че има още около 5 метра до достигане до ниво „мъртъв обем“.  В полезния обем на язовира има малко над милион и половина кубика вода, което би стигнало, ако няма валежи, за около месец и половина. 


„Прави се всичко възможно да не се стигне до тази ситуация. Голяма част от съществуващите аварии по водопреносната мрежа на Напоителни системи, с които водата стига до резервоарите, са отстранени. Отделно ВиК София отстранява аварии, така че да няма изтичане на вода. Но въпреки това има скрити аварии, които не могат да бъдат установени, и немалко количество вода изтича подземно някъде из компрометираната водопреносна мрежа“, допълни  Иван Гавалюгов. Той призовава жителите на общината да отчитат тази възможност и да използват водата разумно. 


Кметът Гавалюгов съобщи още, че от страна на ВиК София е предприето проучване и обследване на използваните преди 30 години сондажи в коритото на река „Бебреш“ към Скравена.


„Имаме проведени разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, които доста положително гледат на възможността да финансират възстановяването на тези сондажи и подмяна на довеждащата инфраструктура между дренажите и резервоарите за водоснабдяване на Ботевград. Вече сме в контакт с фирми, които правят обследване. Надявам се, че в началото на следващата година ще можем да подадем мотивирано искане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване на средства за проектиране и изграждане на необходимата инфраструктура, така че тези сондажи и дренажи да бъдат възстановени и да служат като резервен водоизточник“, съобщи Иван Гавалюгов.