На редовното заседание на ОбС, което се проведе на 20 декември, бе внесена докладна за изграждане на паметник на Никола Йонков Вапцаров в училището, носещо неговото име. Вносител на предложението бе Петя Кочкова – директор на учебното заведение. „Бяхме запланували да уважим патрона на нашето училище във връзка със 110 години от рождението му през 2019 год.”, обясни тя. Петя Кочкова изтъкна още, че паметник на Вапцаров няма, докато другите училища имат паметници на своите патрони. 


„Решението да има паметник на Вапцаров бе взето от колектива на училището и родителите на учениците. В процеса на уточняване на детайлите, архитектът, който подготвя проекта за паметника, заяви, че трябва да има решение на Общинския съвет, когато височината надхвърля 2.50 метра”, обясни още Петя Кочкова. Тя информира съветниците, че в случая ще се ползва готова отливка на вече изграден паметник на поета в Карлово, тъй като тя ще струва значително по-малко в сравнение с направата на съвсем нова, за която ще трябва да бъдат платени около 80 000 лева.   


„Паметникът ще струва 30 000 лева, които ще се обезпечат със средства на училището – 50%, а за другите 50%, Настоятелството има идеята да се обърне към други родители и да събере средства от фирми”, добави вносителят на докладната. 


В докладна записка се посочва, че паметникът ще е висок до 4,5 метра. Прекомерната височина и предложеното място за поставянето му – „в ъгъла на двора на ОУ „Н. Й. Вапцаров” при улици „Стефан Караджа” и „Акад. Стоян Романски”, предизвикаха разискване в местния парламент. Чуха се мнения, че „паметник с такава височина няма да импонира на цялата обстановка в града", както и че мястото не е подходящо. 


„Аз се доверявам на специалистите, дошъл е архитект, има скулптор, те преценяват размерите и това място”, отговори Петя Кочкова. 


Съветникът Дамян Маринов попита дали предложението е съгласувано с архитекта на Община Ботевград, като се аргументира, че има вероятност паметникът да пречи на видимостта на кръстовището. Освен това той обърна внимание, че на празника на училището обикновено има струпване на ученици и родители, а пространството около паметника ще бъде малко, за да побере всички. 


Кметът Иван Гавалюгов отговори, че г-жа Кочкова не е потърсила мнението на специалистите от общинската администрация. „Имаме доста опитен архитект – арх. Джотолов. Мисля, че беше редно да се сподели намерението и да се обсъдят най-удачните варианти за поставяне на въпросния паметник”, допълни той. Кметът заяви, че от своя гледна точка не намира за подходящо разположението на паметника. „Когато в училището се провеждат събития, свързани с неговия патрон, би трябвало мястото около паметника да е по-голямо, за да може да побира повече хора, а там, където ще бъде поставен, не предполага възможност за присъствие на повече хора”, аргументира се той и предложи друго място, което според нето е по-подходящо, а именно в зоната на физкултурния салон с лице към широкото пространство. "Там има трафопост, който може да се загради с подходяща растителност", предложи още Иван Гавалюгов. 


Петя Кочкова направи ново предложение  - да се вземе принципно решение за изграждане на паметник на Вапцаров в двора на училището, а местоположението му да бъде определено след оглед на съответните специалисти от общината и архитекта, с когото работи скулптора на паметника. Съветниците единодушно гласуваха „за”.