През изминалата година приключи  съдебната сага на община Ботевград срещу най-големия й длъжник – собственика на терена на бившия завод за автобуси „Чавдар” Ангел Стойчев. Заради неплащане на такса смет и данък сгради задълженията му  към местната хазна бяха надхвърлили 800 000 лева. След окончателното приключване на делата в полза на общината имотът бе продаден от Националната агенция по приходите. След сделката вземанията на общината бяха удовлетворени.
„Част от натрупаните задължения са загубени поради изтичане на 10-годишната давност, но по- голяма част вече възстановени” – коментира заместник кметът Борис Борисов в интервю за Телевизия Ботевград. – Това е резултат на усилените действия както на общинското ръководство, така и на  екипа на дирекция „Местни данъци и такси” – допълни той.- Политиката на общината за принудително събиране на задълженията към местната хазна дават резултат”.