На 1 януари 2019 година населението на Ботевград наброява 22 976 души, а на цялата община 34 846 души, според данни, предоставени от общинската администрация.


През миналата година 92 двойки са сключили граждански брак в Ботевград, Литаково – 2, Трудовец – 2 и една в Боженица. 14 граждански брака са сключени в чужбина: Кипър – 5,  Австрия – 3, Румъния – 2 и по един в Белгия, Великобритания, Гърция и Португалия.


Регистрираните новородени през 2018 г. по постоянен адрес на майката в Община Ботевград са 337 на брой (с постоянен адрес в Ботевград - 204, с постоянен адрес - кметствата от общината – 133). През 2018 г. 241 деца са родени в МБАЛ - Ботевград /в това число влизат новородени и от други общини/.


Също така за миналата година 41 деца са родени в чужбина: Германия – 12, Великобритания – 8, по 3 са родени в Австрия и Италия, а по 2 в Испания, Франция, Кипър и Австралия. По едно дете с ботевградски корени е родено в други 7 страни: Чешка Република, Малта, Норвегия, Обединени арабски емирства, Израел, Гърция и Нидерландия. 


За миналата календарна година са осиновени две деца.


Най-често срещани имена при новородените в Община Ботевград: За момчета - Георги, Николай, Иван, Кристиян и Теодор; За момичета - Мирослава, Виктория, Ива, Ванеса, Таня и Симона.


Родители са избрали и по-нетрадиционни имена за своите деца, като Октавиан-Феникс, Руска, Велиян, Усияна, Дерия, Естир, Савелия, Демира и Амели.


Броят на починалите жители в общината през 2018 г. е 486, от които 201 са починали в селата и 5 - в чужбина.