Тенденцията за отрицателен прираст в Община Ботевград продължава и през 2016 година. 


Починалите в периода от 1 януари до 30 юни са общо 216 - в Ботевград са издадени 125 смъртни акта, а в селата на общината - 91.


През първата половина на 2016 г. в МБАЛ Ботевград са се родили 118 бебета. 15 пък са родените ботевградчанчета в следните държави: Великобритания – 4, Испания – 2, Чешка Република – 2, Германия – 2, Гърция – 2, Люксембург, Канада и САЩ. 


През отчетния период 43 двойки са сключили граждански брак в Община Ботевград и 4 в чужбина.


Към този момент населението на Ботевград наброява 23 176 души, а на цялата общината – 35 279.