Обществен съвет по въпроси,  свързани с образованието и заетостта в Община Ботевград, бе сформиран днес по време на срещата между представители на висшите и средни училища и работодатели. Събитието се проведе в Исторически мезуй - Ботевград. Инициативата за създаване на обществения съвет е на общинското ръководство. 


"Създадохме този съвет в продължение на стратегията за развитие на образованието в Община Ботевград и Плана за действие през 2019 година. Идеята тук е в конкретика да се дискутират проблемите на образованието и заетостта, най-вече реализацията на завършилите младежи в учебните заведения на територията на общината, на пазара на труда.“ – каза пред местните медии кметът Иван Гавалюгов.


Общественият съвет се състои от 17 човека. В него влизат представители на общината, на местните основни, средни и висши училища, на дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, както и 8 представители на различни фирми с дейност в общината. Според новоприетия правилник, новата структура ще заседава най-малко два пъти в годината.


„Вече имаме набелязани конкретни мерки, които трябва да се реализират следващите два месеца. Малко по малко информираността, комуникацията, връзката между бизнеса и образованието, между образованието и родителите на учениците започва да става все по-добра. Създаването на съвета бе с цел усилията на всички страни да придобият по-конкретна форма. Също така искаме да се реализират и намеренията на Община Ботевград да бъде реален и ефективен посредник между тези институции. Разбира се, със създаването на съвета не трябва да се очакват някакви много бързи промени, в рамките на тази и следващата година може да се усети някакво подобрение. Това е много дълъг процес и той трябва да започне отнякъде.“ – каза още Гавалюгов.