Материалите за публичното обсъждане на проектобюджета за тази година са публикувани на страницата на общината.  От приходната част е видно, че очакваните постъпления в общинската хазна за тази година възлизат на 28 641 400 лева. Като от тях общият размер на планираните приходи от местни дейности е 10 372 000 лева. Общината ще получи от държавата 3 205 800 лева, които се разпределят така: 1 963 200 лв. – обща изравнителна субсидия; 310 300 лв. – зимно поддържане и снегопочистване; 932 000 – целева субсидия за капиталови разходи. За делегираните от държавата дейности е посочена обща субсидия в размер на 14 864 149 лв. 


С приходната част може да се запознаете ТУК.


За реализиране на инвестиционната програма на общината в отделните населени места – Ботевград и селата, са предвидени общо 4 192 897 лева, от които 2 731 279 лв. са собствените средства на общината, 932 300 лв. – държавна субсидия за капиталови разходи и 529 318 лв. -преходен остатък по бюджета за 2018 год. с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет.  


Кои обекти са включени в инвестиционната програма на общината и разпределението на средствата за тяхното изпълнение може да видите ТУК


За текущи ремонти общината ще задели 1 043 000 лева от собствени средства. Подробности – ОТТУК.  


И тази година Община Ботевград предвижда собствени средства в размер на 212 000 лева за подмяна на водопроводи в отделните населени места. От тях 50 000 лв. са за подмяна на 600 метра етернитов водопровод във вилна зона Зелин, 36 000 лева – за подмяна на 440 метра етернитов водопровод по ул. „Васил Левски” във Врачеш, 30 000 лв. – за подмяна на довеждащ етернитов водопровод в местността „Кушов рът” /преминавания през река Рударка/. За останалите обекти може да се осведомите ТУК


1 394 000 лева ще осигури общината за обезщетения и подпомагане на организации и граждани. О тях най-много – 451 000 лева, са за заплащане на пълната такса на 5-6-годишните деца и 50 на сто от таксата на 2-4-годишните за посещение на детско заведение.  С пълното съдържане на социалната програма на общината може да запознаете ТУК


През настоящата година общината ще започне реализация по седем спечелени проекта на обща стойност 8 546 908 лева. Кои са те и каква е стойността на всеки от тях – може да видите ТУК


През 2019 год. ще продължи работата по четири проекта на Община Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Те стартираха в края на 2016 год. Проектите се финансират от ОП „Региони в растеж”. Повече – ТУК.


Припомняме, че общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за тази година е насрочено за 15 януари от 17.30 часа в конферентната зала на Историческия музей.


Окончателният вариант на Бюджет 2019 на общината ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в местния парламент.