За втора поредна седмица в офиса на БФБаскетбол се събра Арбитражната комисия към федерацията. Повод за това станаха две жалби срещу решенията от Протокол №3 на Дисциплинарната комисия към БФБаскетбол за инциденти по време на двубоя между Балкан и Лeвски Лукойл от турнира за EFBET Купа на България на 16 януари в „Арена Ботевград“.


След като се запознаха с всички предоставени от обжалващите материали, както и с материалите, разгледани от ДК и протокола и преписката от заседанието, членовете на АК решиха да отменят двумесечното наказание „Лишаване от длъжностни права“ за срок от два месеца на Румен Калпакчиев. АК обаче потвърди наложената от ДК на комисаря на срещата глоба в размер на таксата / възнаграждението/ за среща № 7, четвъртфинал за EFBET Купа на България между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски - Лукойл“, проведена па 16.01.2019 г.


„АК при БФБ счита, че в Доклада на дежурния представител и в рапорта за инциденти са отразени факти от обективната действителност, които дежурният представител е възприел непосредствено, като констатираните и отразени от него обстоятелства които като цяло кореспондират на посочените данни в писмото ОДМВР – София.


На срещата са присъствали 10 охранители от частна фирма „СОТ 161“ и 15 стюарди, назначени от отбора домакин, което представлява общ брой около 25 длъжностни лица, ангажирани с опазването на реда в залата и нормалното протичане на срещата – като тези факти са посочени и в доклада на дежурния представител и в писмото на ОДМВР.


От предоставената справка от НБЛ е видно, че обичайният брой на охранители и стюарди в повечето срещи от НБЛ - не надвишава 10 души – обикновено около 5-6 души. С оглед на създалото се напрежение обаче между привържениците на двата отбора от предишни срещи, за посочената среща, проведена на 16.01.2019 г., се установява ангажирането на два пъти повече охранители, а именно около 25 души.


От друга страна изложеното в доклада и рапорта за инциденти не отговоря изцяло на принципа на обективност, тъй като в тях се съдържат констатации, в които се взема страна на единия от клубовете – „без никаква причина до момента публиката на Левски“ ; „около 120 човека нападнаха охранявана от полиция и жандармерия“. Видно от представени на АК видеоматериали, включително и от камера, която през цялото време снима агитката на Левски – не може да се направи извода, кой кого провокира, а също така се вижда, че около не-повече от 15-20 човека от агитката на Левски тръгват, през буферната зона, която към този момент почти е неохраняема и необезопасена /виждат се само двама охранители в горния край, но няма никакви полицаи/. Дежурният представител би следвало да е по-внимателен, точен и обективен в констатациите си.


По отношение на искането за присъждане на разноски - Правилника за работата на АК не предвижда възможността за присъждане на разноски от страна на АК“, пише в решението на АК.


Арбитражната комисия потвърди изцяло Решение от 22.01.2019 г. на Дисциплинарната комисия към БФ Баскетбол, обективирано в Протокол № 3 за сезон 2018 - 2019 г., с което на основание чл.37 т. във връзка с чл.36 от ДАП., на „БК Балкан“ е наложена с имуществена санкция в размер на 2500 лева във връзка със допуснато нарушаване на обществения ред по време на Среща № 7, четвъртфинал за Купа на България между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски - Лукойл“, проведена на 16.01.2019 г.


„Вярно е, че „БК Балкан“ не е длъжен да сключи договор за охрана с МВР, но също така е вярно че съгласно чл. 36. от ДАП на НБЛ за нормалното провеждане на всяка среща по баскетбол при спазване на изискванията и установения ред преди, по време и след провеждането й – цялостната отговорност носи баскетболният клуб – домакин /“БК Балкан“ в настоящия случай/, при изпълнение на изискванията на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.


Независимо обаче от това, с кого е сключен договора за охрана на спортната среща, организаторът носи пълната отговорност за опазването на реда по време на провеждането й, включително носи отговорност за своя избор на охранители и действията им.


В Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия са предвидени задължения на спортния клуб по определянето на дадени срещи като такива с с висок риск от нарушаване на обществения ред, както и по предприемането на действия за настаняване на организираните привърженици на различни отбори в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, разделени с огради /чл.12, ал.2 от ЗООРПСМ/.


Видно от представените на АК видеоматериали, включително и записите от камера, която през цялото време снима агитката на Левски  ясно се вижда, че след като се свири край на полувремето и започва почивката  агитката на Левски не извършва агресивни действия.


В този момент обаче, стюардите вместо да се концентрират и да пазят буферната зона – част от тези, които се намират между двете агитки се махат - един се изтегля, друг слиза надолу, а двама се намират в горния край на буферната зона,  като по този начин буферната зона към този момент остава почти изцяло неохраняема и необезопасена, и няма никакви полицаи/.


От изгледаните видеозаписи също така не може да се направи извода, кой започва провокациите. Видно е, че се разменят реплики и от двете страни, както и че от двете страни се хвърлят предмети“, се казва в решението на АК.