Дирекция „Местни данъци и такси“ уведомява своите клиенти, че на 05.02.2019г. /вторник/ дирекцията няма да работи с граждани поради извършване на годишно облагане.


Всички молби и заявления ще се приемат до края на работното време на общинска администрация на деловодството на Община Ботевград след проверка от инспектор „Местни данъци и такси“.