От общинска администрация получихме отчета на кмета Димитър Димитров за извършената работа на Oбщинска администрация - Етрополе за 2018 година.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,
С настоящия отчет Ви предоставям възможност да се запознаете с извършената работа на Oбщинска администрация - Етрополе за 2018 година във всички сфери на обществено-икономическия живот на Община Етрополе.
Най-важното за ръководството на Общината през изминалия период бяха хората, условията и начинът им на живот и техните проблеми. Цел номер едно в общинската политика е жителите на общината да живеят по-добре и ако това се случва значи сме на прав път. Така ще продължим и през 2019 година, в която ще осъществим няколко изключително важни проекта, ще продължим да работим нашите родители да изживеят спокойно старините си, нашите деца да растат и се учат в подходяща среда, за да останат да работят и живеят в нашата Община.
Вярвам, че ползотворното сътрудничество и съвместна работа с всички институции и гражданите на Община Етрополе ще продължи и занапред, вярвам във Вашата подкрепа.
Към отчета: http://etropolebg.com/data/news/files/1549456863.pdf?а=46
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ


ЗАБЕЛЕЖКА: Пълния текст на отчета качваме като отделен материал.