До 30 април е срокът за доброволно премахване на незаконнните постройки върху общински терени. Това се посочва в разпореждане на Община Ботевград. Пълният текст гласи:  


Уважаеми собственици,


Уведомяваме Ви, че в срок до 30.04.2019 г. следва доброволно да премахнете нерегламентирано изградените в общински терени пристройки, навеси за строителни и битови материали и складираните дърва за огрев.


В случай, че не изпълните разпореждането в указания краен срок, Община Ботевград  ще предприеме необходимите законови действия за принудително премахване и ще наложи административни санкции на нарушителите.


Надяваме се, че ще проявите разбиране и ще спомогнете заедно да постигнем една по-подредена и приятна среда за живеене.


Всички нуждаещи се и желаещи да използват общински навеси за складиране на дърва за огрев, може да подадат заявление по образец в деловодството на Община Ботевград.


ОБЩИНА БОТЕВГРАД