От днес – 22 май, премахват незаконните постройки – дърварници, кокошарници и навеси, които се намират върху общинските зелени площи в стария изток. Общината е възложила тази задача на ОП БКС и дирекция „Обществен ред и сигурност”. Собствениците са информирани предварително, че срокът се удължава от 30 април до 22 май и ако не го спазят, ще се пристъпи към принудително събаряне. Тази мярка няма да бъде приложена за живеещите в блок №28, тъй като хората сами са премахнали постройките около него. Доброволно са премахнати и част от постройките зад блок 29. Собствениците на другата част поискаха още малко време – до края на тази седмица. 


Премахването на постройките ще се извършва поетапно, след това ще започне заравняване на терените и облагородяването им от общинско предприятие БКС. 


Междувременно в ход е изготвянето на идеен проект за благоустрояването на жилищните квартали „Изток” и „Васил Левски”. Той ще бъде готов до края на този месец. Идейният проект ще бъде обсъден с живеещите в двата квартала. В заданието за изготвяне му е заложена и възможността за изграждане на еднотипни дърварници, които ще могат да се ползват срещу наем. Те ще бъдат разположени, така че да не нарушават визията на кварталите, ще бъдат изградени от материали, които съответстват на средата. В тези проекти ще се предвидят допълнителни паркоместа, зони за отдих, за игра, детски и спортни площадки. Няма да се дават разрешителни за поставяне на гаражни клетки. В зоните за паркиране ще бъдат изградени навеси за автомобили.